Aktuality

Názov projektu: EDIH CASSOVIUM
                              akronym: EDCASS

Číslo projektu: 101083466

Program: DIGITAL-Digital Europe Programme

  • Výzva: DIGITAL-2021-EDIH-01
  • Typ akcie: DIGITAL-SIMPLE

Obdobie realizácie:    01.11.2022 – 31.10.2025 (36 mesiacov)

Rozpočet projektu:     2 999 980,40 EUR

  • príspevok EK (DIGITAL): 1 499 990,20 EUR (50% rozpočtu)
  • príspevok MIRRI SR (Plán obnovy a odolnosti): 1 499 990,20 EUR (50% rozpočtu)
  • spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 0 %

Partneri projektu:

Web: www.edihcassovium.sk
Kontakt: info@edihcassovium.sk

Cieľom EDIH CASSOVIUM je pomôcť, prostredníctvom inovatívneho využívania zelených digitálnych technológií, firmám a organizáciám verejného sektora najmä v regióne východného Slovenska zvýšiť ich konkurencieschopnosť a efektívnosť.

EDIH CASSOVIUM:

  • prinesie pre malé a stredné podniky a organizácie verejného sektora komplexné a kvalitné služby digitálnej transformácie postavené na troch technologických trendoch: umelá inteligencia a robotika, Priemysel 4.0/5.0 a kybernetická bezpečnosť,
  • bude rozvíjať high-tech zručnosti vo firmách a organizáciách verejného sektora, ktoré budú reflektovať požiadavky digitálnej a zelenej ekonomiky. Zároveň bude motivovať rozvoj regionálneho systému rekvalifikácie/zvyšovania kvalifikácie a celoživotného vzdelávania v oblasti digitálnych technológií a ich aplikácií.
  • pomôže firmám a organizáciám verejného sektora získať zdroje na financovanie ich digitálnych inovácií,
  • bude vytvárať podporujúce inkubačné prostredie pre akceleráciu high-tech start-upov,
  • aktívne podporí budovanie regionálneho digitálneho inovačného ekosystému so zapojením lokálnych, regionálnych, národných a európskych hráčov v oblasti digitálnej transformácie, vrátane transferu výsledkov výskumu do podnikateľskej a verejnej správy,

Tieto služby budú zároveň podporené aktívnym zapojením do celoeurópskej siete EDIH (European Digital Innovation Hub, alebo Európske centrum digitálnych inovácií) a aktívnou spoluprácou s ďalšími sieťami ako EEN, Startup Europe a iné.

Ďalšie informácie:

Oficiálna informácia o programe DIGITAL
Informácia EÚ o iniciatíve EDIH
Informácia MIRRI SR o iniciatíve EDIH
Informácia o EDCASS v oficiálnom EDIH katalógu