Väčšina európskych firiem zaostáva v inováciách založených na dátach. Na vyriešenie tohto problému projekt EUHubs4Data financovaný EÚ vybuduje európsku federáciu Data Innovation Hubs založenú na existujúcich kľúčových hráčoch v tejto oblasti a prepojí sa s dátovými inkubátormi a platformami, sieťami malých a stredných podnikov, komunitami AI, organizáciami zameranými na zručnosti a školenia a úložiskami otvorených dát. .

Európsky katalóg datasetov, služieb a riešení založených na dátach sa sprístupní európskym malým a stredným podnikom, začínajúcim podnikom a internetovým podnikateľom prostredníctvom centier Data Innovation Hubs. Cezhraničné a medziodvetvové experimenty založené na údajoch sa podporia prostredníctvom zdieľania údajov, ako aj interoperability dát a služieb, čím sa stanú referenčným nástrojom rastu v globálnej dátovej ekonomike a prispejú k vytvoreniu spoločných európskych dátových priestorov.

Nadchádzajúca projektová výzva:

07.09.2022 – 09.11.2022

Do výšky 70.000,- € na dátovo riadené experimenty využívajúce služby a datasety poskytované cez DIH

Bližie informácie v rámci 08/2022

Slovenský web projektu: euhubs4data.sk

EUH4D OPEN CALL #3:

Grantová výzva otvorená!

Európska iniciatíva EUHUBS4DATA aktuálne poskytuje možnosť financovať návrhy malých a stredných firiem a startupov na inovatívne experimenty zo zdrojov programu H2020. V snahe podporiť digitalizáciu svojej spoločnosti môžete získať finančný príspevok 60.000,- € priamo na realizáciu svojich nápadov a ďalších až 70.000,- € v forme dátovo orientovaných služieb, ktoré vám ochotne poskytnú Digitálne inovačné HUBy, vrátane košického DIH Technicom!

V prípade úspešnej projektovej žiadosti teda so svojou spoločnosťou môžete profitovať až do výšky 130.000,- € !

Projektová výzva je otvorená do 9.11.2022. Bližšie informácie a detailnejší pohľad na príručku pre žiadateľov vám poskytneme osobne i online na informačnom webinári

InfoDay 1 vo štvrtok 22.9.2022 so začiatkom o 09:00

Bližšie informácie a linky na potrebné dokumenty nájdete na webovej stránke euhubs4data.sk