Názov projektu: EEN.SK
Číslo projektu: 101052681
Program: Single Market Programme COSME
Obdobie realizácie: 1.1.2022-30.6.2025
Web: www.uvptechnicom.sk/een; www.een.sk; https://een.ec.europa.eu/
Rozpočet projektu: 525 010 Eur (príspevok EK vo výške 319 835 eur)
Partneri projektu: BIC Bratislava, SOPK, CVTI SR, RPIC Prešov, TUKE – UVP Technicom

Enterprise Europe Network (EEN) predstavuje najväčšiu sieť na podporu malých a stredných podnikov (MSP) s nadnárodnými ambíciami. Enterprise Europe Network združuje viac ako 600 organizácií s vyše 3000 skúsenými poradcami ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 60 krajinách sveta. Bola založená v roku 2008 na základe iniciatívy Európskej komisie.

Hlavným cieľom siete je:

  • pomáhať slovenským malým a stredným podnikom (MSP) inovovať a medzinárodne rásť v rámci Jednotného trhu EÚ a mimo neho
  • poskytovať služby zamerané na ekonomickú, environmentálnu a sociálnu udržateľnosť MSP, zvýšenie digitalizácie a odolnosti firiem, služby v oblasti finančných programov EÚ, spolupráce v oblasti výskumu, technologického transferu a internacionalizácie