Bootcamp 2 – Akceleračný program

Bootcamp 2 – Akceleračný program

BOOTCAMP 2 – V priestoroch UVP Technicom-u sa včera popoludní uskutočnil ďalší bootcamp pre startupy v Startup Centre TUKE! Bootcamp bol zameraný na kľúčovú oblasť pre úspech v podnikaní – Customer Value Proposition. Viedol ho náš vynikajúci lektor Juraj...

PCS

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE Akademický rok 2023/2024 Garant predmetu: doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD. Rozsah: 2/2 Semester: Letný – študijný program Informatika a Kyberbezpečnosť Forma hodnotenia: Skúška...