Miroslav Michalko novým riaditeľom UVP TECHNICOM

Miroslav Michalko novým riaditeľom UVP TECHNICOM

Na základe rozhodnutia rektora Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Petra Mésároša, PhD. zo dňa 25.9.2023 sa povereným riaditeľom UVP TECHNICOM stáva doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD. Doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD. pôsobí na Katedre počítačov a informatiky...
František Jakab logged off forever

František Jakab logged off forever

Mnohých nás zasiahla 9. septembra 2023 smutná správa, ktorou bolo úmrtie uznávanej IT osobnosti, člena inovačnej komunity a nášho kolegu, docenta Františka Jakaba. Svojim životom zanechal hlbokú stopu v ľuďoch, ktorí s ním mali možnosť spolupracovať, či študentoch,...
Podnikateľské inšpirácie v aktualizovanom Bootcamp 1

Podnikateľské inšpirácie v aktualizovanom Bootcamp 1

Dňa 13. septembra sme spustili aktualizovanú verziu akceleračného programu s názvom Bootcamp 1, ktorá bola zameraná na validáciu konceptov, analyzovanie trhu, identifikáciu konkurenčného prostredia a definovanie cieľových skupín zákazníkov a ich segmentácie. Workshop...