Prihláste sa do BoostUp! 2022!

Prihláste sa do BoostUp! 2022!

Do súťaže, ktorá odštartovala 13. júna 2022, sa môžu prihlásiť startupy, ktoré preukázali užitočnosť svojho riešenia pri spolupráci s výrobnou korporáciou, či už prostredníctvom pilotného projektu alebo proof-of-concept projektu preukazujúceho opodstatnenosť svojej...
CITYTHON PO PRVÝKRÁT V KOŠICIACH!

CITYTHON PO PRVÝKRÁT V KOŠICIACH!

TECHNICKÁ UNIVERZITA HOSTILA PO PRVÝKRÁT V KOŠICIACH VÝZNAMNÝ MEDZINÁRODNÝ HACKATHON V smart budove Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM sa počas prvého prázdninového víkendu od 1. do 3. júla 2022 stretlo viac ako 100 mladých ľudí z ôsmych krajín, ktorí majú záujem...