Webinár: Od výskumu k podnikaniu… dá sa to!

Webinár: Od výskumu k podnikaniu… dá sa to!

V pondelok, 22. mája 2023 sa uskutočnil webinár s názvom v originálnom znení: From research to entrepreneurship… It can work! Podujatie bolo súčasťou jednej z aktivít satelitného projektu COMPASS (v rámci Aliancie Ulysseus), ktorá sa sústredí na podporu najmä...
V4 granty vhodné pre verejné inštitúcie aj pre startupy

V4 granty vhodné pre verejné inštitúcie aj pre startupy

Vyšehradský fond sa pomocou grantov snaží rozvíjať inovatívne nápady zamerané na spoločné výzvy a to prostredníctvom vysoko kvalitných projektov regionálnej spolupráce. Či už sa venuješ umeniu, cestovnému ruchu, pracuješ so zraniteľnými skupinami alebo sa zameriavaš...
Záverečná konferencia UAV 2023

Záverečná konferencia UAV 2023

V dňoch 11. a 12.5.2023 sa v priestoroch UVP TECHNICOM konala za účasti takmer 50 účastníkov – riešiteľov projektu, záverečná konferencia výskumného projektu „Inteligentné operačné a spracovateľské systému pre UAV“ (ITMS 313011V422), ktorej cieľom bolo prezentovať...