Entre Camp Nice 2024

Entre Camp Nice 2024

Aj tento rok sa Technická univerzita v Košiciach (TUKE) aktívne zapojila do prípravy a účasti na letnej škole Entre Camp Nice 2024. Podujatia, organizovaného v dňoch 10. až 14. júna 2024, sa celkovo zúčastnilo 29 študentov zo 7 krajín Európskej univerzity Ulysseus,...
Summer Party

Summer Party

Na streche budovy UVP Technicom sa 12. júna 2024 v popoludňajších hodinách uskutočnila Summer Party s cieľom budovať vzťahy a komunitu UVP Technicom na neformálnom podujatí. Podujatia sa zúčastnili partneri, mentori, rezidenti a členovia startupovej komunity, ktorí...
Prehodnotenie startupov

Prehodnotenie startupov

Dňa 12. júna 2024 sa v priestoroch inovačnej zóny UVP Technicom konalo prehodnotenie startupov v dvoch časových slotoch. V prvom slote sa predstavilo 9 startupov z Inkubátora TUKE, ktoré prezentovali svoj pokrok a výzvy, ktorým v uplynulom období čelili, rovnako...