Webinár: Od výskumu k podnikaniu… dá sa to!

Webinár: Od výskumu k podnikaniu… dá sa to!

V pondelok, 22. mája 2023 sa uskutočnil webinár s názvom v originálnom znení: From research to entrepreneurship… It can work! Podujatie bolo súčasťou jednej z aktivít satelitného projektu COMPASS (v rámci Aliancie Ulysseus), ktorá sa sústredí na podporu najmä...
Záverečná konferencia UAV 2023

Záverečná konferencia UAV 2023

V dňoch 11. a 12.5.2023 sa v priestoroch UVP TECHNICOM konala za účasti takmer 50 účastníkov – riešiteľov projektu, záverečná konferencia výskumného projektu „Inteligentné operačné a spracovateľské systému pre UAV“ (ITMS 313011V422), ktorej cieľom bolo prezentovať...
Digitálny marketing a budovanie identity

Digitálny marketing a budovanie identity

V rámci workshopu, ktorý bol organizovaný ako súčasť akceleračného programu startupov Startup centra UVP TECHNICOM bol predstavený účastníkom jeden z najpopulárnejších marketingových frameworkov súčasnosti – Rámec See-Think-Do-Care, ktorý kombinuje cieľové...