Ochrana vynálezov a počítačových programov v podnikaní

Ochrana vynálezov a počítačových programov v podnikaní

V rámci akceleračného programu Startup centra TUKE bol v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizovaný 2. on-line webinár v oblasti ochrany duševného vlastníctva na tému: Ochrana vynálezov a počítačových programov v podnikaní. Prednášku...
Navigácia svetom startupov: Bootcamp 3

Navigácia svetom startupov: Bootcamp 3

Svet startupov je neustále v pohybe, a k získaniu konkurenčnej výhody nestačia iba inovatívne produkty, ale aj šikovné a dobre premyslené marketingové stratégie. Akceleračný program Startup centra TUKE v rámci Bootcamp 3 priniesol do popredia tento kľúčový aspekt...
Startup Klinika s Adamom Brockom

Startup Klinika s Adamom Brockom

Naše startupy mali dňa 20.10. skvelú príležitosť zúčastniť sa celodenného intenzívneho workshopu pod vedením Adama Brocku.  Workshop sa zameral na spoznanie zákazníkov a identifikáciu prekážok  na ceste k spokojným zákazníkom. Účastníci mali príležitosť osvojiť si...