Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA203-078313
Program: Erasmus+
Typ projektu: KA2 Strategické partnerstvá
Poskytovateľ programu: Česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum
Celkové trvanie projektu: 01.09.2020-31.08.2023
Maximálna výška grantu: 169 192,00 EUR
Linka na webstránku: https://www.uhk.cz/en/university-of-hradec-kralove/research/programs-projects-and-competitions/eu-projects/technology-transfer-together

Partnerské inštitúcie:
University of Granada [web], Technická univerzita v Košiciach [web1, web2]
Koordinátor:
UHK [web]

Projekt Technology transfer together vychádza z partnerstva Univerzity Hradec Králové, s Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou v Granade (Španielsko). Partnerské univerzity spolupracujú na rozvoji problematiky prenosu technologických a priemyselných inovácií v podnikateľskom prostredí, so zvláštnym zameraním na patentové právo a ochranu autorských práv výstupov výskumu. Projekt sa zameriava na transfer technológií, ochranu duševného vlastníctva a podporu spin-off spoločností.

Ciele projektu:

  • Zdieľanie skúseností (best-practice) z problematiky transferu technológií, ochrany duševného vlastníctva a podpory rozvoja spin-off spoločností. medzi partnermi.
  • Rozšírenie vedomostnej báze a úrovne zručností potrebných pre úspešný prenos technologického pokroku na trh vo forme spin-off spoločností pre výskumníkov a študentov, pričom dôraz sa kladie na regionálne špecifiká inštitúcií a zdieľanie efektívnych postupov.
  • Zostavenie a pilotná realizácia vzdelávacieho kurzu, ktorý sa môže stať súčasťou študijných programov. Okrem toho sa využije tento jedinečný nástroj v podobe letnej školy, opäť prístupnej pre cieľovú skupinu troch zúčastnených partnerských univerzít.

Projekt TEchTransfer je spolufinancovaný z Európskej únie z programu Erasmus+ (2020-1-CZ01-KA203-078313), prebieha od septembra 2020 do augusta 2023, zastrešuje ho Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE a je realizovaný v spolupráci s UVP TECHNICOM. K realizácii projektu TUKE zatiaľ prispela:

  • zostavením návrhu vzdelávacieho programu zameraného na rozvoj zručností v oblasti technologického transferu v univerzitnom prostredí (10 modulový program určený pre manažment univerzity a výskumníkov a študentov),
  • participáciou na vytváraní študijných materiálov pre 5 modulov programu,
  • účasťou na peer-to-peer aktivitách projektu, kde prispela svojimi skúsenosťami z problematiky transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva.