Univerzita Hradec Králové organizovala v dňoch 11. až 15. apríla pre študentov medzinárodnú jarnú školu o transfere technológií Hradec Spring Tech 4TTCAMP. Podujatie bolo pripravené ako súčasť projektu Technology Transfer Together, ktorý realizuje konzorcium zložené z Univerzity Hradec Králové, Univerzity v Granade a našej univerzity a za TUKE ho koordinuje Úsek zahraničných vzťahov a mobility.

Cieľom jarnej školy bolo uviesť študentov do problematiky transferu technológií. Účastníci dostali príležitosť stretnúť sa s odborníkmi z tejto oblasti, osvojiť si princípy overovania konceptu a komercializácie v oblasti vedy a výskumu. Účastníci mali možnosť zúčastniť odborného programu konferencie HED 2023, ktorá bola multiplikačným podujatím projektu. Súčasťou programu bol aj pútavý neformálny program.

Účastníkmi podujatia boli študenti zo všetkých univerzít, čiže akcia mala medzinárodný prvok. TUKE reprezentovali študenti z Fakulty elektrotechniky a informatiky a Strojníckej fakulty. Na obsahu sa podieľali odborníci na transfer technológií z UVP TECHNICOM.

Projekt TEchTransfer

Projekt Technology Transfer Together (2020-1-CZ01-KA203-078313, akronym TEchTransfer) vychádza z partnerstva Univerzity Hradec Králové, s Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou v Granade (Španielsko).

Partnerské univerzity spolupracujú na rozvoji problematiky prenosu technologických a priemyselných inovácií v podnikateľskom prostredí, so zvláštnym zameraním na patentové právo a ochranu autorských práv výstupov výskumu. Projekt sa zameriava na transfer technológií, ochranu duševného vlastníctva a podporu spin-off spoločností. Projekt je spolufinancovaný z programu Erasmus+.

Viac informácií o projekte: https://uvptechnicom.sk/technology-transfer-together/

Za fotografie ďakujeme Univerzite Hradec Králové.