V Helsinkách sa v termíne 21. až 23. mája 2024 konalo prvé Ulysseus pedagogické fórum. Podujatie hostila Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia a zúčastnilo sa ho vyše 20 účastníkov z univerzitných partnerov aliancie. Cieľom fóra bolo prepojiť členov Riadiacej skupiny pre rozvoj pedagogiky (WP3) a učiteľov zapojených do návrhu a implementácie Ulysseus akademickej ponuky a ďalších spoločných vzdelávacích aktivít na členských univerzitách. Fórum nadväzovalo na aprílový míting Riadiacej skupiny. Spoločná práca počas fóra podporovala rozvoj spoločných postupov, ktoré tvoria základ pre úspešnú implementáciu vzdelávacej ponuky v rámci našej aliancie.

Program trojdňového fóra pozostával z rôznych workshopov a prezentácií orientovaných na témy ako zdieľanie skúseností (tvorba a implementácia stratégie vzdelávania), inovatívne pedagogické prístupy (napr. Design Sprint), analýza potrieb učiteľov, tvorba inšpiratívneho vzdelávacieho prostredia a digitálna pedagogika a využitie umelej inteligencie vo vzdelávaní. Súčasťou programu bola návšteva moderného univerzitného kampusu Haaga-Helia v meste Porvoo.

V rámci programu sa účastníci fóra venovali tvorivým aktivitám zmeraných na motiváciu kolegov k zapojeniu sa do vzdelávacej ponuky aliancie. Mimo modelovania rôznych osobností a profilov vyučujúcich s cieľom vytvoriť jednotnú stratégiu zapojenia čo najväčšieho počtu akademických pracovníkov do pedagogických aktivít aliancie, účastníci pracovali aj s profiláciou a vhodnými postupmi pre komunikáciu a stimulovanie študentov smerom k aliancii a ponúkaným vzdelávacím aktivitám.

TUKE zastupoval prorektor pre vzdelávanie Miroslav Kelemen a prodekan LF Marek Košuda, ako členovia Riadiacej skupiny pre rozvoj pedagogiky za TUKE.

Európska univerzita Ulysseus

Víziou Európskej univerzity Ulysseus je do roku 2030 vytvoriť excelentne uznávanú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na jednotlivca a podporujúcu podnikavosť. Našou ambíciou je tak prispieť k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tým aj k budúcnosti Európy.

Ulysseus, jedna z 50 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty. Európska univerzita Ulysseus vznikla v roku 2020 a jej súčasnými členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Nice, Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Innsbruck, Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Helsinki, Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Podgorica, Čierna Hora).

Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.

Ďalšie informácie o Európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu

Za fotografie ďakujeme Miroslavovi Kelemenovi a Marekovi Košudovi.