V dňoch 11. a 12. apríla 2024 sa v Helsinskej kancelárii v Bruseli konalo druhé stretnutie Riadiacej skupiny pre rozvoj pedagogiky (Steering Group of Pedagogical Development) Európskej univerzity Ulysseus. Stretnutia sa zúčastnilo 16 účastníkov všetkých ôsmych partnerov aliancie. TUKE reprezentovali členovia Riadiacej skupiny prorektor Miroslav Kelemen a prodekan LF Marek Košuda.

Riadiaca skupina pôsobí v rámci pracovného balíka WP3 Rozvoj ľudského kapitálu a jej úlohou je podporiť participatívny prístup k vytváraniu pedagogického ekosystému v rámci našej európskej univerzity, zabezpečiť vytvorenie a implementáciu pedagogických štandardov, podporiť rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov a úzko spolupracovať s Ulyssesus inovačnymi hubmi. Skupinu koordinuje HH, ako partner zodpovedný za realizáciu pracovného balíka WP3, v spolupráci s MCI.

Program stretnutia zahŕňal nasledovné témy:

  • Workshop: Budovanie spoločného chápania inovatívnej pedagogiky v rámci Európskej univerzity Ulysseus,
  • Diskusia k výstupom 1. fázy projektu Ulysseus týkajúcim sa oblasti pedagogiky (Príručka pre pedagogický mentoring),
  • Spoluvytváranie programu Pedagogického fóra Ulysseus (Ulysseus Pedagogical Forum) plánovaného na máj 2024 v Helsinkách.

Riadiaca skupina prerokovala aj plán nasledovných online mítingov a aktivít v rámci WP3.

Európska univerzita Ulysseus

Víziou Európskej univerzity Ulysseus je do roku 2030 vytvoriť excelentne uznávanú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na jednotlivca a podporujúcu podnikavosť. Našou ambíciou je tak prispieť k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tým aj k budúcnosti Európy.

Ulysseus, jedna z 50 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty. Európska univerzita Ulysseus vznikla v roku 2020 a jej súčasnými členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Nice, Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Innsbruck, Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Helsinki, Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Podgorica, Čierna Hora).

Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.

Ďalšie informácie o Európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu