Webinár: Od výskumu k podnikaniu… dá sa to!

Webinár: Od výskumu k podnikaniu… dá sa to!

V pondelok, 22. mája 2023 sa uskutočnil webinár s názvom v originálnom znení: From research to entrepreneurship… It can work! Podujatie bolo súčasťou jednej z aktivít satelitného projektu COMPASS (v rámci Aliancie Ulysseus), ktorá sa sústredí na podporu najmä...
Ulysseus Summit v Nice

Ulysseus Summit v Nice

Univerzita Côte d’Azur hostila v dňoch 21. až 22. marca v Nice (Francúzsko) ďalší pravidelný Ulysseus summit, ktorý sa venoval dvom dôležitými témam – Ulysseus inovačným hubom a Digitálnej platforme. Diskutovaná bola problematika spoločných výskumných projektov,...
Ulysseus chce ísť ďalej!

Ulysseus chce ísť ďalej!

Aliancia európskych univerzít Ulysseus pracuje na vízii a pláne na ďalšie štvorročné obdobie. Aliancia európskych univerzít Ulysseus vstúpila do tretieho roka svojho pôsobenia. Uplynulé obdobie môžeme zhodnotiť ako veľmi úspešné – podarilo sa vybudovať a naštartovať...