Ochranná známka, dizajn, produkty, grafické rozhrania softvérových aplikácií a služby

Dňa 11.6.2020. v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) bol organizovaný posledný zo série webinárov venovaných problematike ochrany duševného vlastníctva.

V rámci obsahu webinára boli prezentované témy:

 • Čo je to dizajn ako a prečo ho chrániť
  • Zapísaný dizajn, nezapísaný dizajn Spoločenstva, autorské práva
  • Podmienky a postupy pre získanie zapísaného dizajnu na Slovensku a vo svete
  • Ako predchádzať porušovaniu práv k zapísaným dizajnom iných subjektov
  • Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o zapísaných dizajnoch
  • Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše na dizajn pred podaním žiadosti o zápis dizajnu
 • Význam označenia, loga, sloganu a pod. pri budovaní značky: ako a prečo chrániť označenia, logá, slogany a na čo nezabudnúť pri budovaní značky
  • Podmienky a postupy pre získanie ochrannej známky
  • Ako predchádzať porušovaniu práv k platným ochranným známkam iných subjektov
 • Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o platných ochranných známkach
 • Ako vypracovať rešerš pred podaním žiadosti o zápis dizajnu.

Webinár sa konal online, prostredníctvom videokonferenčného a kolaboračného systému Webex meeting ako súčasť akceleračného programu Startup centra TUKE.

Lektorka: Mgr. art. Mária Pospíšilová, ArtD. z CVTI SR.

V rámci spolupráce UVP TECHNICOM s CVTI SR, poskytujú pracovníci Centra transferu technológií pri CVTI SR bezplatné konzultácie a rešerše v oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva. Viac informácií je možné získať na adrese CVTI-TRANSFER.