Aj tento rok sa Technická univerzita v Košiciach (TUKE) aktívne zapojila do prípravy a účasti na letnej škole Entre Camp Nice 2024. Podujatia, organizovaného v dňoch 10. až 14. júna 2024, sa celkovo zúčastnilo 29 študentov zo 7 krajín Európskej univerzity Ulysseus, vrátane študentov našej univerzity . TUKE reprezentovalo 11 študentov a študentiek (5 účastníkov z FEI, traja z EkF, dvaja z FBERG a jeden z SjF).

Priebeh a náplň podujatia

Hlavnou témou tohtoročného Entre Campu bolo posilnenie vzájomnej pomoci komunity v oblasti starnutia a zdravia. Celkovo 6 medzinárodných a multikultúrnych tímov si na vlastnej koži vyskúšalo rozvoj inovatívnych myšlienok. Vďaka tímu medzinárodných koučov sa študenti naučili aplikovať metódu Design Thinking, dopracovali a testovali svoje inovatívne nápady. Okrem intenzívnej práce mohli študenti objavovať krásy Azúrového pobrežia, súťažiť na mini- olympijských hrách a zoznamovať sa s kolegami z ostatných univerzít v rámci organizovaných spoločenských aktivít.

Výsledky a ocenenia

Tím PDD prezentoval svoju myšlienku medzigeneračný kurzov, čím vyhral cenu za nápad s najväčším dopadom na cieľovú komunitu. Cenu za najinovatívnejšiu myšlienku získal tím Ellemnt v podobe virtuálneho asistenta pre seniorov. Cenu víťaza verejnej voľby všetkých tímov si odniesol tím Ninjas s nápadom organizácie podujatí seniorov a s tým spojenej prispôsobenej prepravy.

Všetky tímy dokázali svojimi prezentáciami obhájiť kvalitu svojich nápadov pred porotou expertov z hosťujúcej Univerzity Côte d’Azur: David Darmon (vedúci Katedry výučby a výskumu všeobecného lekárstva), Laurie Testut (Projektová manažérka pre inovácie v oblasti zdravia), Coraline Carbonell (Koordinátorka zdravotného strediska) a Olga Pabion (Riaditeľka podnikateľského centra). Všetko to sa mohlo udiať vďaka podpore Európskej univerzity Ulysseus,  medzinárodnému tímu koučov a organizujúcej Univerzite Côte d’Azur. K úspešnému priebehu podujatia prispeli aj partnerské univerzity, za TUKE sa na prípravy a priebehu aktívne podieľali Tomáš Štofa (EkF), František Babič (FEI), Radovan Dráb (EkF).

Za fotografie ďakujeme Univerzite Côte d’Azur, Ľubomírovi Lazorovi a Tomášovi Štofovi.

Podobné podujatie aj v ďalších rokoch

Entre Camp Nice 2024 nadväzuje na prvé dva ročníky, ktoré boli organizované Univerzitou Haaga-Helia vo fínskych Helsinkách. Aktuálne sú plánované ďalšie tri ročníky: Sevilla (2025), Janov (2026) a Košice (2027). Organizovanie ďalšieho ročníka Entre Campu sa už pomaly rozbieha.

Ponuku Ulysseus aktivít pre študentov a zamestnancov je možné si pozrieť na linke: ulysseus.eu/academic-offer/

Európska univerzita Ulysseus

Víziou Európskej univerzity Ulysseus je do roku 2030 vytvoriť excelentne uznávanú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na jednotlivca a podporujúcu podnikavosť. Našou ambíciou je tak prispieť k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tým aj k budúcnosti Európy.

Ulysseus, jedna z 50 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty. Európska univerzita Ulysseus vznikla v roku 2020 a jej súčasnými členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Nice, Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Innsbruck, Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Helsinki, Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Podgorica, Čierna Hora).

Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.

Ďalšie informácie o Európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu