DISA2023 – World Symposium on Digital Intelligence for Systems and Machines

Univerzitná knižnica TUKE Boženy Němcovej 7, Košice, Slovakia (Slovak Republic)

Pridajte sa k nám na veľmi očakávanú konferenciu DISA 2023. Toto prestížne podujatie sa bude konať od 21. septembra do 22. septembra 2023 a je určené pre odborníkov z oblasti umelej inteligencie (AI). Viac v anglickom jazyku: As an IEEE conference, DISA 2023 is organized by leading institutions, including the National AI Platform in Slovakia, […]

Ulysseus – DaNang Education, Research & Innovation Forum

Univerzity DaNang Da Nang, Viet Nam

Cieľom Európskej univerzity Ulysseus je nadväzovať spoluprácu aj mimo priestoru Európskej únie. Jedným z krokov je vytvorenie úzkej výskumnej spolupráce s Univerzitou DaNang vo Vietname. Výskumníci z TUKE, ktorá je členom aliancie Ulysseus, majú možnosť zúčastniť sa spoločného podujatia Ulysseus – DaNang Education, Research & Innovation Forum, ktoré sa bude konať v termíne 23. až 26. októbra 2023. Zámerom […]

Konferencia COINTT 2023

Bratislava Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Mať talent a dobrý nápad je kľúčové. Na to, aby sa dobré nápady preniesli do praxe, je ale potrebné mať aj podnikateľského ducha. Ideálne je, keď sa akademici, inovátori a podnikatelia spoja a dohodnú. Priestor na diskusiu a výmenu informácií a transfer vedomostí aj tento rok vytvorí odborná konferencia s medzinárodnou účasťou COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY […]

Online konferencia Digital Skills and Cross-domain Entrepreneurship for Societal Challenges

Online

Pozývame vás na online konferenciu o vzdelávaní podnikateľských a digitálnych zručností „Digital Skills and Cross-domain Entrepreneurship for Societal Challenges“, ktorá bude vo štvrtok 9. novembra 2023 v čase od 09:15 do cca 16:00 hod. Na konferencii budú prezentované výstupy projektu DIGI-SOC a príklady dobrej praxe ako integrovať do vysokoškolského vzdelávania aktuálne spoločenské výzvy a prierezové digitálne a podnikateľské zručnosti. Projekt […]

Nechajte si ohodnotiť projektový návrh HE v oblasti Digitalizácia

Online

Žiadatelia z celej Európy, vrátane Slovenska, majú momentálne možnosť dať si bezplatne ohodnotiť svoj projektový návrh prostredníctvom nástroja projektu Ideal-ist s názvom Spring Full Proposal Check (FPC). Hodnotenie môže prebiehať buď osobne v Bruseli medzi 5. a 6. februárom 2024 alebo online medzi 19. a 23. februárom 2024. Záujemca tak dostane hĺbkovú spätnú väzbu od […]

Brokerage podujatie Partnerstva na AI, dáta a robotiku

Brusel Brusel, Belgium

Európske partnerstvo ADRA v spolupráci s Európskou komisiou a Ideal-ist organizuje Informačný deň a brokerage podujatie, ktoré sa uskutoční osobne v apríli v Bruseli. Dátum: 17. apríla 2024 od 9:00 do 17:00 hod. Miesto: Breydel Building, Európska komisia, Brusel Podujatie je otvorené pre všetkých, pričom mimoriadny zámer sa sústredí na zástupcov spoločností, univerzít a výskumných […]

Webinár pre podporu inovatívnych a kolaboratívnych spôsobov výučby: Breaking Borders: A Journey into Collaborative Online International Learning (COIL)

Online

V rámci rozvoja internacionalizácie študentov a zamestnancov našej univerzity pripravuje Európska univerzita Ulysseus zaujímavú výzvu pre pedagogických pracovníkov TUKE. Vyučujúci, ktorí podporia inovatívne a kolaboratívne spôsoby výučby svojho predmetu, dostanú v rámci projektu Ulysseus získať finančnú podporu na prípravu jednej z dvoch nových foriem vzdelávacej ponuky pre študentov v spolupráci s niektorým z partnerov aliancie Ulysseus, a to: Využitie inovatívnej výučbovej metodológie, v rámci ktorej […]

Konferencia na spoluprácu a partnerstvá za hranicami EÚ

Online

Konferencia s názvom „Beyond Europe: Joining European University Alliances as R&I International Partners“ sa uskutoční 24. apríla 2024. Organizátorom je MCI | Entrepreneurial School® ako súčasť projektu Compass, satelitného projektu Európskej university Ulysseus. Toto nové vydanie je špeciálne venované skúmaniu a zdieľaniu osvedčených postupov na podporu partnerstiev mimo Európskej únie (EÚ). Bez ohľadu na ciele […]

Webinár: „A Blueprint for a European Degree“

Online

Európska komisia spolu s pilotným projektom SMARTT organizuje webinár "A Blueprint for a European Degree" zameraný na predstavenie iniciatívy European Degree a problematiky právnej subjektivity aliancií európskych univerzít. Webinár sa bude konať v pondelok 29. apríla 2024 so začiatkom o 09:00 hod. Pre účasť na webinári je nutná registrácia na tejto linke. Registrovať je možné […]

Informačný seminár

Online

Informačný seminár k výzve na financovanie počiatočnej fázy projektov inovatívnej a kolaboratívnej výučby (Ulysseus Seed Fund Call for Teachers 2024) Máte záujem o medzinárodnú spoluprácu s učiteľom z inej partnerskej univerzity Ulysseus? Chceli by ste podnietiť inovácie a pilotovať inovatívnu vzdelávaciu aktivitu? Chceli by ste svojim študentom poskytnúť skutočne medzinárodný a obohacujúci zážitok bez toho,aby museli opustiť triedu? Výzva […]

Séria COMPASS workshopov

Online

Unlocking Excellence: Navigating Best Practices in Research and Innovation  V máji vrcholí realizácia satelitného projektu COMPASS, ktorý je vlajkovou iniciatívou našej Európskej univerzity Ulysseus v oblasti výskumu a inovácií. Pri tejto príležitosti organizujeme v utorok 21. mája sériu mini-workshopov na aktuálne témy projektu: formovanie ERA hub-ov, medzinárodná spolupráca vo výskume, participatívna tvorba platforiem otvorenej vedy, […]

Prezentácia Ulysseus inovačného hubu Ageing & Well-Being (Univerzita Côte d’Azur)

Online

V dňoch 12. a 13. júna pripravuje Univerzita Côte d’Azur prezentáciu svojho Ulysseus inovačného hubu zameraného na problematiku ageing a well-being. Cieľom podujatia je prezentovať plán, činnosť a zámery inovačného hubu a zároveň podporiť prepájanie výskumných kapacít medzi partnerskými univerzitami v tejto odbornej problematike. Podujatie (konkrétne jeho program 12. júna v čase od 09.15 do 12.00) […]