Webinár pre podporu inovatívnych a kolaboratívnych spôsobov výučby: Breaking Borders: A Journey into Collaborative Online International Learning (COIL)

Kedy?

Kde?

V rámci rozvoja internacionalizácie študentov a zamestnancov našej univerzity pripravuje Európska univerzita Ulysseus zaujímavú výzvu pre pedagogických pracovníkov TUKE. Vyučujúci, ktorí podporia inovatívne a kolaboratívne spôsoby výučby svojho predmetu, dostanú v rámci projektu Ulysseus získať finančnú podporu na prípravu jednej z dvoch nových foriem vzdelávacej ponuky pre študentov v spolupráci s niektorým z partnerov aliancie Ulysseus, a to:

  1. Využitie inovatívnej výučbovej metodológie, v rámci ktorej sa virtuálne prepoja 2 už existujúce predmety z rôznych partnerských inštitúcií aliancie Ulysseus (Collaborative Online International Learning = COIL)
  2. Spoločne kreované predmety v rámci aliancie Ulysseus, ktorých výučba bude prebiehať virtuálne.

Na TUKE bude už čoskoro vyhlásená výzva na financovanie týchto aktivít, v rámci ktorej sa vyučujúci TUKE budú môcť prihlásiť. Prihlášky budú posudzované dvojstupňovo, t.j. lokálne (internou výberovou komisiou TUKE) a následne užší výber bude realizovaný výberovou komisiou na úrovni aliancie Ulysseus spoločnou výberovou komisiou Európskej univerzity Ulysseus pre vzdelávanie.

V prípade, že máte záujem zapojiť sa do zvyšovania kvality výučby na TUKE a včlenenia medzinárodného prvku do výučby Vášho predmetu, dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na webinár „Breaking borders: A Journey into Collaborative Online International Learning“, ktorý Vám predstaví tieto nové formy metodológie COIL a zodpovie Vaše otázky ohľadne pripravovanej výzvy.

Webinár sa uskutoční online v utorok 23. apríla 2024 12:00 – 13:00. Cieľovou skupinou sú inovatívni učitelia so záujmom o využitie metodológie COIL. Webinár bude v angličtine.

Pre účasť na webinári je potrebné sa registrovať na nasledujúcej linke: https://univ-cotedazur.zoom.us/meeting/register/tZ0qduiqrT0vGNOYO5vO3Egb9TpVd41p6Q8D#/registration

Európska univerzita Ulysseus

Víziou Európskej univerzity Ulysseus je do roku 2030 vytvoriť excelentne uznávanú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na ľudí a podporujúcu podnikavosť. Našou ambíciou je tak prispieť k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tým aj k budúcnosti Európy.

Európska univerzita Ulysseus, jedna z 50 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty  Ulysseus vznikol v roku 2020 a jej členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Nice, Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Innsbruck, Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Helsinki, Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Podgorica, Čierna Hora).

Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.

Ďalšie informácie o Európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu