Prezentácia Ulysseus inovačného hubu Ageing & Well-Being (Univerzita Côte d’Azur)

Kedy?

Kde?

V dňoch 12. a 13. júna pripravuje Univerzita Côte d’Azur prezentáciu svojho Ulysseus inovačného hubu zameraného na problematiku ageing a well-being. Cieľom podujatia je prezentovať plán, činnosť a zámery inovačného hubu a zároveň podporiť prepájanie výskumných kapacít medzi partnerskými univerzitami v tejto odbornej problematike. Podujatie (konkrétne jeho program 12. júna v čase od 09.15 do 12.00) bude možné sledovať online na nasledujúcej linke: https://univ-cotedazur.zoom.us/meeting/register/tZUsdu-rqTwoH9FVI03AwpP_DaOk_KHqSPdO

Pre online sledovanie nie je potrebná žiadna registrácia). V prípade záujmu vrelo odporúčame účasť.

Program:

  • 09.15-09.30 Privítanie
  • 09.30-10.00 Prezentácia Ulysseus Innovation Hub Ageing a Well-Being
  • 10.00-10.30 Prezentácia living labu
  • 10.30-11.00 Prezentácia kľúčových projektov z oblasti ageing a well-being realizovaných Univerzitou Côte d’Azur
  • 11.00-11.20 Prestávka
  • 11.20-12.00 Prepojenie problematiky ageing a well-being v programe Horizon Europe

Bližšie informácie o podujatí: https://ulysseus.eu/events/presentation-of-the-innovation-hub-ageing-and-well-being/