Konferencia na spoluprácu a partnerstvá za hranicami EÚ

Kedy?

Kde?

Konferencia s názvom „Beyond Europe: Joining European University Alliances as R&I International Partners“ sa uskutoční 24. apríla 2024. Organizátorom je MCI | Entrepreneurial School® ako súčasť projektu Compass, satelitného projektu Európskej university Ulysseus.

Toto nové vydanie je špeciálne venované skúmaniu a zdieľaniu osvedčených postupov na podporu partnerstiev mimo Európskej únie (EÚ). Bez ohľadu na ciele alebo charakter partnerstva, ktorým Európska univerzitná aliancia môže byť, je cieľom spájať odborníkov, vedcov a profesionálov v oblasti internacionalizácie výskumu a inovácií.

O konferencii

Cieľom konferencie je predstaviť stratégiu medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií v Ulysseus a nadviazať na úspech úvodnej konferencie COMPASS o stratégiách internacionalizácie výskumu a inovácií (R&I) pre európske aliancie univerzít (EUA).

Prvá konferencia „Beyond Europe“ sa zamerala na Stratégie internacionalizácie výskumu a inovácií pre európske aliancie univerzít a poskytla základné pochopenie výziev, ktorým čelia inštitúcie vysokoškolského vzdelávania (HEI) pri rozvíjaní svojich stratégií internacionalizácie za hranicami Európy.

Na rozdiel od toho je toto nové vydanie špeciálne venované skúmaniu a zdieľaniu osvedčených postupov na podporu partnerstiev mimo Európskej únie (EÚ). Bez ohľadu na ciele alebo charakter partnerstva, ktorým Európska univerzitná aliancia môže byť, je cieľom spájať odborníkov, vedcov a profesionálov v oblasti internacionalizácie výskumu a inovácií.

„Beyond Europe: Joining European University Alliances as R&I International Partners“ si kladie za cieľ poskytnúť účastníkom praktické poznatky odvodené z ich kolektívnych skúseností a úspechov. Neoceniteľné lekcie a osvedčené postupy zdieľané európskymi alianciami univerzít budú slúžiť ako vodítko pre inštitúcie bez ohľadu na typ partnerstva, o ktorom uvažujú.

Viac informácií o programe konferencie nájdete na tomto odkaze.

Registrácia

 

O projekte Compass

Projekt COMPASS, ako tzv. satelitný projekt aliancie Ulysseus, pripravuje alianciu k tomu, aby sa stala modelom excelentnosti európskej univerzity prostredníctvom výskumu a inovácií. Ide o projekt financovaný z programu Horizont 2020 a je vlajkovou loďou pre spoločnú výskumnú a inovačnú stratégiu aliancie Ulysseus. Projekt, ktorý je súčasťou programu Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť programu Horizont 2020 (SwafS), uľahčí transformačný proces aliancie Ulysseus smerom k tomu, aby sa stala európskou univerzitou prostredníctvom spoločnej stratégie výskumu a inovácií, ktorá následne skonsoliduje jej inovačný ekosystém.

Viac informácií: ulysseus.eu/compass