Na pôde UVP TECHNICOM sa v pondelok 28. augusta 2023 stretli zástupcovia EIT DIGITAL Krisztián Gál a Nikolett Fohszová s tímom EDIH CASSOVIUM. EIT DIGITAL koordinuje maďarské centrum digitálnych inovácií DigitalTech EDIH.

Stretnutie nadviazalo na marcovú košickú návštevu Tuana Trinha, regionálneho riaditeľa EIT DIGITAL Regional Node East. Témami stretnutia bola najmä výmene skúsenosti z doterajšieho pôsobenia Európskych centier digitálnych inovácií na Slovensku a v Maďarsku a diskusii o možných spoločných aktivitách, ktoré umožnia prepojiť EDIH CASSOVIUM a DigitalTech EDIH.

DigitalTech EDIH so sídlom v Budapešti je jedným z piatich Európskych centier digitálnych inovácií v Maďarsku. Z pohľadu podpory digitálnej transformácie sa orientuje problematiku kybernetickej bezpečnosti a rozvoja digitálnych kompetencií najmä vo finančnom sektore.

EDIH CASSOVIUM (EDCASS) je súčasťou siete európskych centier pre podporu digitálnych inovácií (angl. European Digital Innovation Hubs, EDIH). Konzorcium tvorí Technická univerzita v Košiciach (koordinátor), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a klaster Košice IT Valley. EDIH CASSOVIUM chce sprevádzať firmy a organizácie verejného sektora procesom ich digitálnej transformácie s cieľom prispieť k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a efektívnosti, prostredníctvom inovatívneho využívania digitálnych technológií.

Projekt EDIH CASSOVIUM je podporený z programu Digitálna Európa a Plánu obnovy a odolnosti SR.

Ďalšie informácie o projekte: www.edihcassovium.sk