Enterprise Europe Network

Názov projektu: EEN.SKČíslo projektu: 101052681Program: Single Market Programme COSMEObdobie realizácie: 1.1.2022-30.6.2025Web: www.uvptechnicom.sk/een; www.een.sk; https://een.ec.europa.eu/Rozpočet projektu: 525 010 Eur (príspevok EK vo výške 319 835 eur)Partneri...
TYPOZONE

TYPOZONE

Termín: 5. október až 3. november 2022 Kurátori: habil. Lajos Csontó a Szabolcs Süli-Zakar DLA Výstava pod názvom TYPOZÓNA 4 pozostáva z viac ako 90 čiernobielych typografických plagátov a mnohých animácii, ktoré vytvorili študenti a pedagógovia z 10 univerzít. Témami...