Cieľom politiky súdržnosti je znižovať rozdiely medzi bohatými a chudobnými regiónmi, preto finančné prostriedky smeruje do tých oblastí, ktoré zaostávajú najviac. Politiku súdržnosti (Kohéznu politiku EÚ) tvorí v novom programovom období päť fondov: Európsky fond...