V pondelok, 22. mája 2023 sa uskutočnil webinár s názvom v originálnom znení: From research to entrepreneurship… It can work! Podujatie bolo súčasťou jednej z aktivít satelitného projektu COMPASS (v rámci Aliancie Ulysseus), ktorá sa sústredí na podporu najmä mladých výskumníkov v oblasti podnikavosti smerom k vlastnému komerčnému riešeniu. Práve táto oblasť bola príležitosťou pre odborníkov z UVP Technicom, ktorí k obsahu webinára významne prispeli.

Účastníci webinára mali možnosť zúžitkovať know-how z niekoľkoročných skúseností akceleračných programov UVP Technicom, ktoré na podujatí predstavila Henrieta Dunne. Henrieta pracuje na UVP Technicom ako Špecialista na komercializáciu.

Živý prípad, ako sa z výskumníka môže stať podnikateľ, popísal na svojom príbehu CEO úspešného startupu CEELABS Miroslav Michalko, ktorý je zároveň výskumníkom na Technickej univerzite v Košiciach.

Výrazné obsahové naplnenie z radov našich odborníkov doplnila Silvia Marchini, ktorá sa na Univerzite v Nice venuje otvoreným inovačným programom v rámci Centra pre podnikanie.

Webinár bol vysielaný naživo na platforme YouTube, moderoval ho Tomáš Pavlik a je možné si ho pozrieť nižšie:

Aliancia Ulysseus realizuje pravidelné webináre, na ktoré sa môžete prihlásiť alebo ich sledovať po uskutočnení. Pre viac informácií si pozrite webstránku www.ulysseus.eu.

 

Archív predošlých webinárov inovačných hubov

Where is robotics heading?

18. apríl 2023, Inovačný hub pre digitalizáciu pri Technickej univerzite v Košiciach

Linka: https://youtu.be/PW4y7_yVnA0

AI in Education, revolutionizing learning and teaching, potential uses and implications of AI in the field of education

16. marec 2023, Inovačný hub pre umelú inteligenciu pri Univerzite aplikovaných vied v Haaga-Helia

Linka: https://youtu.be/mtCnS2QIjT4

How to transfer interdisciplinary competencies in heritage studies

21. február 2023, Inovačný hub pre umenie, turizmus a kultúrne a prírodné dedičstvo pri Univerzite v Janove

Linka: https://youtu.be/mWsn1EU2N6E

O projekte Compass

Projekt COMPASS, ako tzv. satelitný projekt aliancie Ulysseus, pripravuje alianciu k tomu, aby sa stala modelom excelentnosti európskej univerzity prostredníctvom výskumu a inovácií. Ide o projekt financovaný z programu Horizont 2020 a je vlajkovou loďou pre spoločnú výskumnú a inovačnú stratégiu aliancie Ulysseus. Projekt, ktorý je súčasťou programu Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť programu Horizont 2020 (SwafS), uľahčí transformačný proces aliancie Ulysseus smerom k tomu, aby sa stala európskou univerzitou prostredníctvom spoločnej stratégie výskumu a inovácií, ktorá následne skonsoliduje jej inovačný ekosystém.

Viac informácií: ulysseus.eu/compass