Počas dvoch dní sa výskumníci zo všetkých partnerských univerzít Ulysseus aj mimo nej stretávajú na Univerzite aplikovaných vied Haaga-Helia. Na tomto fóre predstavili svoje príspevky o kľúčových výskumných a inovačných výzvach v EÚ a zúčastnili sa série workshopov zameraných na zlepšenie ich prenosných a komplementárnych zručností. Súčasťou konferencie v Helsinkách boli aj výskumníci a študenti TUKE.

Služobnej cesty do Fínska sa zúčastnilo celkom 17 výskumníkov a študentov z TUKE, ktorí prejavili záujem o tematické zameranie konferencie. Svoje zastúpenie tak našla Fakulta elektrotechnicky a informatiky, Ekonomická fakulta, Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta či Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií.

Európska univerzita Ulysseus pokračuje v procese transformácie stať sa modelom excelentnosti európskej univerzity prostredníctvom výskumu a inovácií. Pri tejto príležitosti aliancia organizovala v Helsinkách konferenciu COMPASS: Prenosné zručnosti pre výskum a inovácie, na ktorej sa zúčastnilo celkovo 220 účastníkov, či už osobne alebo online.

Podujatie predstavuje jeden z kľúčových míľnikov projektu COMPASS: Vedenie Ulyssea k tomu, aby sa stal modelom excelentnosti európskej univerzity prostredníctvom výskumu a inovácií (R&I). Ide o projekt programu Horizont 2020 a vlajkovú loď programu a stratégie výskumu a inovácií Ulysseus.

Túto konferenciu organizovala Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia vo svojom kampuse Pasila v Helsinkách a uskutočnila sa 4. – 5. októbra. Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia je jednou z ôsmich partnerských univerzít aliancie Ulysseus a druhou najvýznamnejšou univerzitou aplikovaných vied vo Fínsku.

Podujatie ponúklo účastníkom jedinečné medzinárodné fórum na riešenie kľúčových výskumných a inovačných výziev, ktorým v súčasnosti čelí EÚ. Okrem toho predstavuje skvelú príležitosť na podporu spolupráce a uľahčenie vytvárania sietí v rámci výskumnej komunity Ulysseus a mimo nej.

Viceprezidentka Haaga-Helia Dr. Salla Huttunen otvorila konferenciu prezentáciou Univerzity aplikovaných vied Haaga-Helia širokému medzinárodnému publiku. Vo svojom príhovore zdôraznila dôležitosť prenosných zručností pre výskumníkov, ako je etické vedenie, odolnosť, kreativita a zvedavosť. Zdôraznila tiež dôležitosť zapojenia verejnosti a vytvárania sietí, pre ktoré konferencia Compass ponúka vynikajúci scenár pre mladých aj skúsenejších výskumníkov. Po úvodnom prejave nasledovala prezentácia súčasného stavu Ulysseus European University a projektu COMPASS od Dr. Carmen Vargas, prorektorky Univerzity v Seville a generálnej koordinátorky Ulysseus. Nakoniec Atte Jääskeläinen, prezident Fínskeho inovačného fondu, Sitra, predniesol svoj hlavný prejav na tému „Výskum a inovácie v časoch krutých problémov“. Tu zdôraznil skutočnosť, že veda musí byť viac transdisciplinárna ako kedykoľvek predtým kvôli neistote, v ktorej momentálne žijeme.

Viac ako 80 článkov na analýzu a diskusiu o kľúčových výzvach výskumu a inovácií

Konferencia COMPASS pozostávala z dvoch dní. Prvý deň bol plne venovaný výskumníkom, ktorí prezentovali a zdieľali svoje články buď osobne alebo online. Do užšieho výberu sa dostalo celkovo 86 príspevkov, ktoré boli prezentované v siedmich paralelných sekciách.

Všetky príspevky boli pridružené k témam Ulysseus European University Innovation Hub, ktorými sú: Udržateľná energia, doprava, mobilita pre inteligentné mestá; Starnutie a blaho; Turizmus, umenie a dedičstvo; Udržateľné podnikanie a vplyv; Digitalizácia, robotika a kybernetická bezpečnosť, ktoré menia budúcnosť; Aplikovaná AI pre podnikanie a vzdelávanie a sociálno-ekologická udržateľnosť.

Sedem workshopov na zlepšenie prenosných a doplnkových zručností

Druhý deň konferencie bol venovaný zlepšovaniu prenosných a doplnkových zručností výskumníkov prostredníctvom pútavých workshopov.

Tieto stretnutia pokrývali okrem iného témy ako podnikanie a práva duševného vlastníctva pre výskumníkov, samospráva a sebavedenie, financovanie projektov EÚ, rovnosť vo výskume a vývoji a rozvoj prenosných zručností počas doktorandského štúdia.

Všetky workshopy viedli odborníci v týchto oblastiach a ich cieľom bolo poskytnúť účastníkom cenné nástroje, metodiky a poznatky, ktoré presahujú rámec ich špecifických výskumných tém.

 

Ako sa môžem zúčastniť aj ja?

Ak vás sieťovacie príležitosti na spoluprácu zaujali, pozrite si informácie o plánovaných podujatiach projektu COMPASS. Nájdete ich na tejto stránke.

V prípade záujmu si požiadajte o zamestnaneckú mobilitu cez Erasmus+, ktorou si cestu môžete uhradiť. Vo vybraných prípadoch, kedy nie je možné uhradiť cestu cez Erasmus, je možné financovať tieto náklady aj z projektu COMPASS.

Tím UVP Technicom sa teší na vaše námety na projektové a výskumné spolupráce s partnermi Ulysseus.

Na začiatok Vám odporúčame vypočuť si podcast na túto tému s univerzitnou koordinátorkou programu Erasmus, Natáliou Vaškovou (kliknite na obrázok).

O projekte Compass

Projekt COMPASS, ako tzv. satelitný projekt aliancie Ulysseus, pripravuje alianciu k tomu, aby sa stala modelom excelentnosti európskej univerzity prostredníctvom výskumu a inovácií. Ide o projekt financovaný z programu Horizont 2020 a je vlajkovou loďou pre spoločnú výskumnú a inovačnú stratégiu aliancie Ulysseus. Projekt, ktorý je súčasťou programu Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť programu Horizont 2020 (SwafS), uľahčí transformačný proces aliancie Ulysseus smerom k tomu, aby sa stala európskou univerzitou prostredníctvom spoločnej stratégie výskumu a inovácií, ktorá následne skonsoliduje jej inovačný ekosystém.

Viac informácií: ulysseus.eu/compass