Startupy CEELABS APONI z UVP TECHNICOM sa úspešne predstavili v rámci Dňa otvorených dverí na TUKE, ktorý sa konal dňa 15.10.2019. V jeho priebehu bola v priestoroch Univerzitnej knižnice  umiestnená cela expozícia TUKE –  so všetkými exponátmi, tak ako bola umiestnená v rámci medzinárodnej konferencie SlovakiaTech EXPO 2019.

Expozíciu navštívila aj delegácia na čele s predsedom vlády Slovenskej republiky – pánom Pellegrinim, ktorý s veľkým záujmom sa oboznámil s inovatívnymi riešeniami našich startupov. Mimoriadne ho zaujali riešenia startupu CEELABS, zamerané na oblasť monitorovania spotrieb energií pri prevádzke budov založené na internetových technológiách a technológiách smart meteringu, ktoré môžu významne prispieť ku zvýšeniu hospodárnosti prevádzky budov. Pán premiér dokonca navrhol startupu CEELABS spoluprácu s Úradom vlády v predmetnej oblasti.