V dňoch 10.-11. apríla 2024 sa zástupcovia Technickej univerzity v Košiciach zúčastnili kick-off stretnutia projektu CURATE (Co-created StUdent CentRed InucabATor ProgrammE), ktoré v Helsinkách hostil koordinátor projektového konzorcia – Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia. Toto dvojdňové podujatie bolo významnou príležitosťou na predstavenie partnerov konzorcia a vedúcich pracovných skupín, na plánovanie strategických cieľov a aktivít projektu a na budovanie efektívnych pracovných vzťahov.

Projekt CURATE, financovaný z programu Erasmus+, je satelitným projektom Európskej univerzity Ulysseus a  zameria sa na prepojenie umelej inteligencie s podnikateľským myslením a procesmi. Jadrom projektu je spolupráca Inovačných hubov Ulysseus na príprave spoločného programu startup inkubátora zameraného na študentov. Projektové konzorcium tvoria 5 univerzitní partneri aliancie Ulysseus: Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia z Fínska (koordinátor projektu), Technická univerzita v Košiciach, MCI | The Entrepreneurial School® z Rakúska, Univerzita Côte d’Azur z Francúzska a Univerzita Münster z Nemecka). Projekt odštartoval v novembri 2023 a TUKE v rámci neho koordinuje vytvorenie obsahového a organizačného rámca spoločného programu inkubátora CURATE.

Na stretnutí boli predstavené a zdieľané práve výstupy z prvej fázy projektu, koordinované TUKE. V rámci tejto počiatočnej fázy sme uskutočnili komplexnú analýzu súčasného prostredia v oblasti implementácie a využití umelej inteligencie v podnikateľských procesoch a taktiež v oblasti dostupnosti predmetov týkajúcich sa umelej inteligencie a podnikavosti  na jednotlivých partnerských univerzitách. Na efektívne mapovanie súčasného stavu a získanie cenných poznatkov pre vytvorenie inkubátora CURATE boli realizované tri kľúčové aktivity:

  • realizovali sme 11 expertných pohovorov s biznis partnermi projektu a ďalšími firmami, aby sme získali hlboké poznatky o súčasnej implementácii a používaní nástrojov umelej inteligencie v podnikateľských procesoch,
  • prebehli online prieskumy zamerané na tri rozličné cieľové skupiny (VŠ, firmy a študenti), ktoré boli zdieľané prostredníctvom sociálnych médií a rôznych iných kanálov s cieľom získať podstatné dáta na analýzu,
  • zhromaždili sme informácie od 5 partnerských univerzít o existujúcich kurzoch/moduloch v oblasti podnikavosti a umelej inteligencie. Navyše sme sa snažili identifikovať kombinované kurzy, kde sú pokryté obe tematické oblasti.

Získané poznatky sme spracovali a zhrnuli v ucelenom dokumente, vrátane návrhu kľúčových odporúčaní pre vytvorenie programu inkubátora CURATE.

Projektové aktivity v ďalších fázach budú zahŕňať implementáciu 4 co-design stretnutí v spolupráci s piatimi partnermi a 18 asociovanými partnermi. Projekt vytvorí funkčný  program inkubátora, ktorý bude pilotovaný medzinárodnou skupinou študentov. Ako súčasť inkubátora bude pripravený 16 týždňový tréningový program zahŕňajúci 2 bootcampy (1 na TUKE, na jar 2025), 2 virtuálne pitchingové stretnutia, 1 kurz typu MOOC, 5 webinárov a veľtrh práce/stážistov.

Projekt má prepojiť viac ako 75 migrujúcich študentov z rôznych prostredí, poskytnúť im platformu na riešenie súčasných výziev, vypracovať učebné osnovy zamerané na študentov s prepojením riešení AI v podnikaní a taktiež podporiť záujem o podnikanie a rozvoj podnikateľských zručností.

Úvodné stretnutie projektu bola veľmi inšpiratívnou udalosťou, kde sme mali možnosť aktívne spolupracovať na plánovaní ďalšej etapy projektu a definovaní ako môže ktorý partner prispieť svojimi schopnosťami a know-how k spoločnému cieľu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a na to, čo projekt CURATE prinesie do oblasti európskeho vyššieho vzdelávania.

Sledujte webovú stránku projektu CURATE a sociálne siete Európskej univerzity Ulysseus pre ďalšie aktualizácie o priebehu projektu.