Na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE), v rámci Európskej univerzity Ulysseus, pôsobí Inovačný hub Ulysseus pre tému Digitálna transformácia  priemyslu (IH TUKE). V stredu 3. apríla 2024 sa uskutočnilo prvé stretnutie riadiaceho výboru IH TUKE, zloženého z medzinárodného fóra expertov, kľúčových hráčov a študentov zastupujúcich všetkým ôsmych partnerov Ulysseus. Úlohou výboru je usmerňovať IH TUKE v oblasti stratégie a jeho pôsobenia nielen na TUKE ale aj smerom do aliancie Ulysseus.

IH TUKE tak spustil tento proces ako jeden z prvých spomedzi všetkých partnerských univerzít Ulysseus.

Riadiaci výbor IH TUKE, pôvodným názvom Local Steering Committee, je zložený z manažmentu IH, 8 expertov pochádzajúcich z partnerských univerzít Ulysseus, 8 kľúčových hráčov lokálnych ekosystémov partnerských univerzít a 1 reprezentanta študentskej časti. Vzhľadom na medzinárodné zloženie členov od Sevillu po Helsinki, prebiehalo stretnutie vo forme video-konferencie.

Témou bola tvorba R&I tém

Nosnou úlohou prvého stretnutia bolo okrem predstavenia Európskej univerzity Ulysseus a IH TUKE najmä predstavenie výskumno-inovačných tém, ktoré TUKE chce v rámci svojho IH rozvíjať. Cieľom je vytvoriť medzinárodné výskumné a inovačné tímy zložené z výskumníkov z rôznych partnerov Ulysseus. Tieto tímy budú pracovať na spoločných výskumných a inovačných aktivitách a prispievať k spoločenskému dopadu v doméne digitalizácie priemyslu.

Za TUKE odprezentovali návrhy kľúčových výskumno-inovačných tém nasledovní experti:

  • Ján Piteľ (Intelignentá kognitívna výroba),
  • Juraj Gazda (Autonómna mobilita CAVs v mestách budúcnosti)
  • Alena Pietriková (Nové typy materiálov v kontexte obehového hospodárstva a dekarbonizácie),
  • Silvia Vilčeková (Metaverse v udržateľnom stavebníctve a architektúre) a
  • Radoslav Delina (Manažment dodávateľského reťazca riadený AI).

Logická a procesná postupnosť tvorby R&I tém (ako súčasť riešenia projektu Ulysseus) a následne výskumných tímov bola predstavená doc. Petrom Džupkom.

Proces tvorby výskumno-inovačných tém je teraz vo fáze pripomienkovania členmi LSC, pričom experti jednotlivých univerzít súbežne pracujú na identifikácii potenciálnych medzinárodných výskumných skupín pre predstavené témy. Finálny návrh tém a skupín bude diskutovaný na ďalšom plánovanom stretnutí LSC v období máj/jún.,

Čo je Inovačný hub Ulysseus?

V rámci Európskej univerzity Ulysseus pôsobí osem Inovačných hubov Ulysseus, pri každom partnerovi jeden hub, ktoré sú tematicky orientované na osem hlavných výziev Európskej únie.

Obr.: Inovačné huby partnerských univerzít Ulysseus vrátane tematických názvov

Inovačný hub pri Technickej univerzite v Košiciach (IH TUKE) je tematicky orientovaný na problematiku digitalizácie a digitálnej transformácie priemyslu. Je súčasťou UVP TECHNICOM, čo mu umožňuje plne sa integrovať do univerzitného inovačného ekosystému. IH TUKE otvára TUKE ekosystém do Ulysseus komunity – s komunitou prepája univerzitný potenciál (výskumníkov, pracoviská, infraštruktúru, digitálne inovačné huby a centrá excelencie), regionálnych partnerov (z verejného a súkromného sektora).

IH TUKE je plne integrovaný do ďalších iniciatív TUKE v oblasti podpory digitalizácie a digitálnej transformácie priemyslu (napr. DIH TECHNICOM a EDIH CASSOVIUM).

Európska univerzita Ulysseus

Víziou Európskej univerzity Ulysseus je do roku 2030 vytvoriť excelentne uznávanú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na ľudí a podporujúcu podnikavosť. Našou ambíciou je tak prispieť k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tým aj k budúcnosti Európy.

Európska univerzita Ulysseus, jedna z 50 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty  Ulysseus vznikol v roku 2020 a jej členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Nice, Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Innsbruck, Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Helsinki, Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Podgorica, Čierna Hora).

Ďalšie informácie o Európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu