Univerzita Côte d’Azur hostila v dňoch 21. až 22. marca v Nice (Francúzsko) ďalší pravidelný Ulysseus summit, ktorý sa venoval dvom dôležitými témam – Ulysseus inovačným hubomDigitálnej platforme. Diskutovaná bola problematika spoločných výskumných projektov, otvorenej vedy a ochrany duševného vlastníctva v kontexte aliancie.

Summitu sa zúčastnili zástupcovia projektového tímu aliancie Ulysseus a študenti z partnerských univerzít aliancie. Veľmi pozitívnou bola účasť zástupcov Univerzity v Münsteri a Univerzity Čierna Hora, ktorých inštitúcie sa stanú plnými členmi aliancie v prípadnom ďalšom pokračovaní projektu.

Otvorenie Ulysseus inovačného hubu pre starnutie a blahobyt

Summit vyvrcholil oficiálnym otvorením Ulysseus inovačného hubu zameraného na starnutie a blahobyt pri Univerzite Côte d’Azur, ktorého sa okrem účastníkov summitu zúčastnili aj zástupcovia mesta Nice a bývalá ministerka vyššieho školstva Francúzska.

Prezident Univerzity Côte d’Azur Jeanick Brisswalter pri tejto príležitosti uviedol, že „inovačný hub pri Univerzite Côte d’Azur môže koordinovať mnohé výskumné a inovačné iniciatívy v problematike starnutia a je tiež možnosťou ako vytvoriť kontinuitu medzi základným výskumom a aplikáciou jeho výsledkov formou vytvárania a podporovania start-upov„. Zdôraznil tiež význam tejto témy pre región a Európu. Inovačný hub pre starnutie a blahobyt sa bude rámci inovačného ekosystému Ulysseus zameriavať na vytvorenie „živého laboratória“ (tzv. living-lab), ktoré bude vytvárať priestor na vzdelávanie, podporu start-upov a prepojenie s komunitou univerzity. Tieto prvky umožnia vývoj nových technológií a v neposlednom rade zlepšenie starostlivosti a pomoci ľuďom.

Workshop pre študentov o využití možností Living Labu

Dôležitou súčasťou summitu bol program pre študentov partnerských univerzít. Študenti sa zúčastnili workshopu o možnostiach využitia živého laboratória (Living Lab) otváraného v rámci inovačného hubu pri Univerzite Côte d’Azur. Dostali možnosť konfrontovať svoje nápady s odborníkmi z odlišných oblastí výskumu a objaviť tak výhody spolupráce s ľuďmi pochádzajúcimi z odlišných kultúrnych a profesijných prostredí a ich vplyv na kreativitu, čím si otvorili nové spôsoby nazerania na problémy.

Koncept Living Lab je založený na metodike, v rámci ktorej sú v centre výskumného a inovačného procesu samotní používatelia (cieľová skupina), nie výskumníci a inovátori. Living lab je zároveň priestorom pre testovanie nových služieb, nástrojov alebo spôsobov využitia nových technológií a prístupov, na ktorom budú spolupracovať nielen v plnom rozsahu, v rámci ktorého dochádza k spolupráci medzi akademickým sektorom a partnermi z praxe.

Sociálna sieť Match4Cooperation

Pri príležitosti summitu bola oficiálne spustená sociálna sieť aliancie Ulysseus Match4Cooperation (M4C). Sociálna sieť Match4Cooperation umožní prepojenie všetkých akademických pracovníkov aliancie Ulysseus, zvýšenie ich informovanosti o výzvach a možnostiach pre nové projekty EÚ a podporí výskumné mobility v rámci aliancie Ulysseus. Táto sociálna sieť je založená na platforme Mastodon a umožňuje výskumníkov zdieľať výsledky a úspechy ich výskumnej práce, reagovať na úspechy ostatných a komunikovať navzájom v bezpečnom prostredí.

V rámci spustenia Match4Cooperation bola vyhlásená súťaž, v ktorej môžu dvaja mladí výskumníci z ľubovoľnej partnerskej univerzity aliancie získať účasť na ľubovoľnej odbornej konferencii podľa vlastného výberu. Viac informácii o súťaži.

Ďalšie informácie o podujatí Ulysseus Summite Nice nájdete na nasledovnej linke.

Aliancia európskych univerzít Ulysseus

Aliancia Ulysseus, jedna zo 44 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty  Aliancia vznikla v roku 2020 a jej členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko). Aktuálne sa Ulysseus rozširuje o dvoch nových členov: Univerzitu v Münsteri (Nemecko) a Univerzitu Čierna Hora (Čierna Hora).

Ďalšie informácie o aliancii Ulysseus: www.ulysseus.eu

Za fotografie ďakujeme Univerzite Côte d’Azur.