V dňoch 19. – 21.4.2023 sa vo fínskych Helsinkách stretli zástupcovia úsekov zahraničných vzťahov všetkých súčasných šiestich, aj pristupujúcich nových partnerských univerzít aliancie Ulysseus na Týždni mobility, ktorý pripravilo Spoločné medzinárodné centrum pri aliancii Ulysseus (Ulysseus Joint International Centre) pôsobiace pri rakúskom MCI | The Entrepreneurial School® v spolupráci s fínskou Univerzitou aplikovaných vied Haaga-Helia (HH). Technickú univerzitu v Košiciach reprezentovali Natália Vašková a Michaela Blašková z Úseku zahraničných vzťahov a mobility.

Cieľom podujatia bolo umožniť intenzívne zdieľanie osvedčených postupov, výmenu nápadov na zefektívnenie mobilitných tokov študentov a zamestnancov medzi partnerskými inštitúciami aliancie a rozvoj stratégie, ktoré smerujú k zlepšeniu celkovej skúsenosti účastníkov mobilitných aktivít na jednotlivých partnerských inštitúciách aliancie.

V prvý deň podujatia sa účastníkom prihovorila prorektorka domovskej univerzity Salla Huttunen. Privítala účastníkov stretnutia, podelila sa o podnetné fakty o Fínsku, predstavila Univerzitu aplikovaných vied Haaga-Helia a zdôraznila jej silné stránky a to, čo ju robí jedinečnou ako destináciu pre mobility.

O všeobecnej vízii Európskej univerzity Ulysseus, jej cieľoch a celkovom obraze následne s účastníkmi diskutovala Kitte Marttinen (HH) a Sara Repo (MCI). V prezentáciách boli predstavené ciele v oblasti mobility aliancie Ulysseus pre ďalšie obdobie a úlohy zamestnancov úsekov zahraničných vzťahov v tomto procese. MCI tiež účastníkom predstavilo satelitný projekt aliancie s názvom Mob4All, ktorý sa zameriava na inovatívne opatrenia na zvýšenie medzinárodnej mobility študentov so špeciálnymi potrebami.

Na druhý deň stretnutia účastníci navštívili kempus Haaga-Helia v meste Porvoo. Program dňa pozostával zo spoločných tvorivých zasadnutí, ktoré zahŕňali okrúhle stoly na štyri rôzne témy: inkluzívna mobilita, uvítacie programy a iné služby pre zahraničných/prichádzajúcich študentov, mobilita zamestnancov a učiteľov a udržateľnosť a ekologická mobilita.

V ďalšej časti program pokračoval predstavením nových možností výmeny študentov pre alianciu Ulysseus, ktoré predniesla Katri Salmi, vedúca oddelenia zahraničných vzťahov v Haaga-Helia. Diskutovalo sa aj o dostupných možnostiach programu Erasmus+, novších formátoch, akými sú BIPy, COIL a virtuálne výmeny.

Podujatie bolo ukončené praktickým príkladom realizácie programu BIP (program zmiešanej intenzívnej mobility v rámci Erasmus+) s názvom “Entre Camp Helsinki”, ktorý pre alianciu Ulysseus organizuje Haaga-Helia a ktorý sa v lete dočká svojho druhého ročníka. V posledný deň podujatia účastníci mali tiež možnosť stretnúť sa s akademickými pracovníkmi, ktorí v danom týždni realizovali na Haaga Helia svoju Erasmus+ mobilitu a vypočuť si ich skúsenosti s akademickou výmenou i samotným procesom administrácie mobility, ktorým si prešli.

Všetci účastníci podujatia v diskusiách potvrdili vysoký potenciál projektu Ulysseus pre medzinárodnú výmenu študentov a zamestnancov a v rámci programu podujatia si vytýčili konkrétne ciele pre jeho plné využitie.

Aliancia európskych univerzít Ulysseus

Aliancia Ulysseus, jedna zo 44 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty  Aliancia vznikla v roku 2020 a jej členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko). Aktuálne sa Ulysseus rozširuje o dvoch nových členov: Univerzitu v Münsteri (Nemecko) a Univerzitu Čierna Hora (Čierna Hora).

Ďalšie informácie o aliancii Ulysseus: www.ulysseus.eu

Za fotografie ďakujeme Natálii Vaškovej.