V dňoch 14. až 16. novembra 2022 sa v nemeckom Münsteri konalo prvé spoločné stretnutie partnerských univerzít aliancie Ulysseus s Univerzitou v Münsteri. Univerzita v Münsteri je jednou z dvoch univerzít, ktoré rozšíria alianciu Ulysseus.

Cieľom stretnutia bola vzájomná prezentácia jednotlivých oblastí pôsobenia aliancie a možností, ktoré vie aliancii ponúknuť zapojenie münsterskej univerzity. Delegáciu za TUKE viedol rektor Stanislav Kmeť, zúčastnil sa jej prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility Radovan Hudák, koordinátor pracovného balíka WP3 projektu Ulysseus Peter Džupka a zástupcovia Ulysseus inovačného hubu pri TUKE – František Jakab a Viliam Fedák. Súčasťou programu bola aj návšteva inkubátora REACH, na činnosti ktorého Univerzita v Münsteri participuje.

Univerzita v Münsteri (WWU Münster), založená v roku 1780, je verejnou výskumnou univerzitou a so svojimi 15 fakultami, 30 výskumnými centrami, 120 študijnými programami, viac ako 45 tis. študentmi a 5 300 akademickými pracovníkmi je piatou najväčšou univerzitou v Nemecku. Univerzitný výskum sa venuje humanitným, spoločenským, sociálnym a prírodným vedám – hlavné výskumné oblasti sú bunková dynamika a zobrazovanie, náboženstvo a politika, matematika, batériový výskum, nanoveda, evolúcia a nervové systémy.

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus je jednou zo 44 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Členmi aliancie sú Univerzita v  Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte dAzur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko).

Aliancia otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty.

Viac informácií o aliancii Ulysseus: www.ulysseus.eu