Slovenská komora patentových zástupcov v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR si Vás dovoľuje pozvať na seminár OCHRANA PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA XV. ktorý sa koná v dňoch 2. októbra – 4. októbra 2019 v Hoteli SOREA TRIGAN (Štrbské Pleso).

Odborní garanti seminára:
Ing. Peter Hojčuš
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl

Organizačný garant:
Ing. Viera Burianová

Cieľom seminára je prostredníctvom vybraných tém prehĺbiť poznatky o ochrane priemyselného vlastníctva v praxi. Tento seminár je určený predovšetkým patentovým zástupcom, asistentom patentových zástupcov, advokátom, koncipientom a pracovníkom pôsobiacim v oblasti ochrany priemyselného vlastníctva. Účastníkom seminára bude poskytnutý dostatočný časový priestor na odbornú diskusiu s prednášajúcimi. Zároveň seminár poskytne možnosť výmeny informácií medzi účastníkmi ako aj  nadviazania nových kontaktov, ktoré môžu byť prospešné v ďalšej práci.

Program, organizačné pokyny a prihlášku nájdete v dokumente tu.