Dňa 24. apríla 2024 sa v Münsteri konal úvodný workshop programu Coach-the-Coach realizovaný v rámci aktivít WP5 Inovácie a teritoriálna transformácia (úloha T5.2). Workshop organizovala Univerzita v Münsteri a akcelerátor REACH – EUREGION Start-up Center pôsobiaci pri tejto univerzite.

Cieľom programu Coach-the-Coach je prepojiť zástupcov partnerských univerzít Európskej univerzity Ulysseus a vytvoriť priestor na vzájomnú výmenu skúseností týkajúcich sa podpory rozvoja podnikateľských zručností a aktivít akcelerácie podnikania na jednotlivých univerzitách.

Úvodný workshop bol prvou sieťovou aktivitou, na ktorej jednotliví partneri zdieľali postupy a stratégie súvisiace s fungovaním inkubátorov a start-up centier, ako aj s výučbou podnikania a realizáciou výskumu v tejto oblasti. Medzi hlavné témy diskusie patrila úloha koučov na jednotlivých univerzitách, možnosti prepojenia a synergie existujúcich aktivít a podnecovanie motivácie študentov pre podnikanie. Počas workshopu sa zároveň identifikovali možnosti na rozvoj a prepojenie jednotlivých inkubátorov a start-up centier, ako aj sa vytvorila spoločná vízia budúcich aktivít Coach-the-Coach programu.

Workshopu sa zúčastnilo 10 účastníkov od šiestich partnerov aliancie. TUKE zastupovali Radovan Dráb a Tomáš Štofa (EkF), ktorí participujú na riešení úlohy T5.2.

Pracovný tím WP5 pripravuje v rámci projektu viacero aktivít orientovaných na podporu rozvoja podnikavosti: okrem uvedeného programu Coach-the-Coach (v rámci ktorého sa plánujú ešte 4 podobné workshopy, u rôznych partnerov) aj sériu workshopov orientovaných osobitne na podporu podnikavosti žien (úloha T5.3). Pracovná skupina v rámci úlohy T5.1 pracuje na zjednocovaní postupov súvisiacich s technologickým transferom, spin-offmi a star-upmi v rámci aliancie Ulysseus.

Európska univerzita Ulysseus

Víziou Európskej univerzity Ulysseus je do roku 2030 vytvoriť excelentne uznávanú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na jednotlivca a podporujúcu podnikavosť. Našou ambíciou je tak prispieť k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tým aj k budúcnosti Európy.

Ulysseus, jedna z 50 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty. Európska univerzita Ulysseus vznikla v roku 2020 a jej súčasnými členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Nice, Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Innsbruck, Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Helsinki, Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Podgorica, Čierna Hora).

Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.

Ďalšie informácie o Európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu