Dňa 17. decembra sa uskutočnilo úvodné stretnutie/kick-off projektu Ulysseus. Jedným zo šiestích základajúcich členov aliancie ULYSSEUS je aj Technická univerzita v Košiciach.

Šesť európskych univerzít sa spojilo v snahe vytvoriť jednu z prvých dlhodobých nadnárodných aliancií pre vzdelávanie a výskum. Víziou aliancie Ulysseus je vybudovanie európskej univerzity pre občianstvo budúcnosti.

Do projektu je zapojených aj viac ako  95 spolupracujúcich partnerských organizácií – vrátane mestských zastupiteľstiev, regionálnych samospráv, spoločností, „think tank-ov“ a mimovládnych organizácií.

Úvodné stretnutie odštartovalo veľké množstvo plánovaných aktivít a činnosti, ktoré sú cieľovo určené pre viac ako 180 000 študentov, akademických pracovníkov a zamestnancov.

Šiesti zakladajúci členovia aliancie ULYSSEUS plánujú vytvoriť ambicióznu komunitu, kde spolu s partnerskými inštitúciami už podporujúcimi projekt, môžu vytvárať spoločne koncipované vzdelávacie aktivity. Či už interdisciplinárne tak aj flexibilné, nevynímajúc výskumné a inovačné projekty s veľkým dopadom. 

Ulysseus prinesie systémový, štrukturálny a trvalý vplyv na všetkých úrovniach aliancie až do roku 2030. Tento projekt má potenciál postupne transformovať a posilniť inštitucionálnu spoluprácu medzi členmi aliancie a posunúť ju na vyššiu úroveň.

Šesť zakladajúcich členov anticipuje plne angažované spoločenstvo, kde sa budú s príslušnými pridruženými partnermi schádzať pri spoluvytváraní spoločných, interdisciplinárnych a flexibilných výučbových podnikateľských aktivít, významného výskumu a premieňať predstavy na realitu. Navrhovanie a vytváranie spoločného kampusu pre pracovné skúsenosti a začlenená mobilita umožnia študentom voľný presun z jednej univerzity na druhú s automatickým uznávaním kreditov, získanie skúseností zo stáží, a búranie bariér prostredníctvom programov sociálneho začlenenia a aktívnej účasti občanov.

Pridružení partneri členov a hlavných zainteresovaných partnerov

Ulysseus chce byť viac než len akademickou alianciou. To je dôvod, prečo šesť členov získalo podporu pridružených partnerov akými sú radnice v Seville (Španielsko), Nice (Francúzsko), a Košiciach (Slovensko); Andalúzska regionálna vláda, Španielske ministerstvo vysokých škôl, Regionálna rada Sud-Alpes-Côte d’Azur alebo Košický samosprávny kraj.

Do tohto projektu sa však zapájajú nielen vlády. Ulysseus podporujú aj strategickí partneri, akými sú Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (Francúzsko), Európske fórum Alpbach, Asociácia rakúskych univerzít aplikovaných vied, Univerzitný vedecký park Technicom (Slovensko), Košická regionálna komora – Slovenská obchodná a priemyselná komora, Konfederácia podnikateľov v Seville (Španielsko) alebo Andalúzska konfederácia podnikateľov.

Čo sú európske univerzity?

Európske univerzity sú nadnárodné aliancie, ktoré sa stanú univerzitami budúcnosti a budú propagovať európske hodnoty a identitu, a ktoré prinesú zásadné zmeny v kvalite a konkurencieschopnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania. Na dosiahnutie tohto významného kroku vpred, Európska komisia testuje rôzne modely spolupráce európskych univerzít prostredníctvom dvoch výziev na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus +.

Tieto aliancie by mali zahŕňať partnerov zo všetkých typov vysokých škôl a mať širokú geografickú pôsobnosť v celej Európe. Za týmto účelom by mali byť založené na spoločne naplánovanej dlhodobej stratégii zameranej na udržateľnosť, špičkovú úroveň a európske hodnoty, a tiež by mali ponúkať učebné plány zamerané na študenta poskytované cez spoločné univerzitné kampusy, kde môžu rôzne študentské orgány vytvoriť svoje vlastné programy a zažiť mobilitu na všetkých úrovniach štúdia.

Členské inštitúcie by mali zvoliť prístup vychádzajúci z výziev, podľa ktorého študenti, akademici a externí partneri môžu spolupracovať v interdisciplinárnych tímoch pri riešení najväčších problémov, ktorým dnes Európa čelí.