Univerzita Côte d’Azur predstavila v dňoch 12. a 13. júna 2024 na svojej pôde v Nice Inovačný hub pre starnutie a blahobyt (IH Ageing & Well-being). Cieľom podujatia bolo prezentovať plánované zámery a aktivity inovačného hubu a vytvoriť priestor pre nadviazanie silných prepojení v témach inovačného hubu medzi partnermi Európskej univerzity Ulysseus.

Súčasťou programu bolo vysvetlenie úlohy a stratégie Inovačného hubu pre starnutie a blahobyt, predstavenie Living labu a kľúčových projektov hosťujúcej univerzity v tejto téme. Podnetnou časťou podujatia boli tiež posterová a brokerage sekcia s prezentovaním výskumných problémov, ktoré boli otvorené na spoluprácu v rámci aliancie.

Podujatia sa zúčastnilo vyše 70 účastníkov od všetkých partnerov aliancie, najmä zástupcov hosťujúcej univerzity a Univerzity v Seville. Technickú univerzitu v Košiciach (TUKE) vo Francúzsku reprezentovali manažér Inovačného hubu pri TUKE Ing. Tomáš Pavlik, PhD. a projektový manažér pre Ulysseus za TUKE Ing. Viliam Fedák, MBA. Podujatia sa zúčastnil aj RNDr. Andrej Minich, PhD. (Medirex Group Academy, n. o.), ktorý je priemyselným expertom (tzv. stakeholder) riadiacej skupiny Inovačného hubu v Nice.

Medzi hlavné prínosy účasti TUKE možno spomenúť moderovanie workshopu pre oblasť EÚ financovania pre témy Zdravie Ing. Tomášom Pavlikom, PhD., účasť na stretnutí manažérov Ulysseus inovačných hubov a manažérov medzinárodnej projektovej kancelárie Ulysseus (International Project Office) s významným posunom čo sa týka nastavenia budúcej spolupráce a komunikácie.

Nášmu Inovačnému hubu pri TUKE sa podarilo, prostredníctvom dlhodobej práce, zahrnúť do projektových aktivít aliancie aj Národnú univerzitu v Užhorode, ktorá je asociovaným partnerom Ulysseus. Za túto univerzitu sa podujatia zúčastnila prorektorka pre pedagogiku a vedu, prof. Myroslava Lendel.

Podujatie sa konalo paralelne s tretím ročníkom inovatívneho tréningového programu EntreCamp určeného pre študentov univerzitných partnerov Ulysseus.

Podobné podujatie v Košiciach už budúci rok

V rámci ôsmych partnerských univerzít Európskej univerzity Ulysseus je naplánovaná prezentácia Inovačného hubu pre každú z nich. Prvou plánovanou prezentáciou bola práve prezentácia Inovačného hubu pri Univerzite Côte d’Azur. Ďalšie prezentácie budú postupne nasledovať, pričom TUKE bude pre svoj inovačný hub hostiť podobné podujatie v októbri roku 2025, spolu s výročným summitom našej aliancie. Výskumníci a univerzitný ekosystém tak bude mať unikátnu príležitosť prepojiť sa s novými kontaktmi, nadviazať výskumné a projektové spolupráce či inšpirovať sa ekosystémom, ktorý funguje u zahraničných partnerov Ulysseus. Podujatie v Nice bolo tiež príležitosťou na inšpiráciu a prípadné využitie skúseností z organizácie takého typu podujatia na TUKE.

Európska univerzita Ulysseus

Víziou Európskej univerzity Ulysseus je do roku 2030 vytvoriť excelentne uznávanú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na jednotlivca a podporujúcu podnikavosť. Našou ambíciou je tak prispieť k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tým aj k budúcnosti Európy.

Ulysseus, jedna z 50 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty. Európska univerzita Ulysseus vznikla v roku 2020 a jej súčasnými členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Nice, Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Innsbruck, Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Helsinki, Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Podgorica, Čierna Hora).

Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.

Ďalšie informácie o Európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu

Za fotografie ďakujeme Univerzite Côte d’Azur, Tomášovi Pavlikovi a Viliamovi Fedákovi.