V dňoch 13. a 14. decembra 2023 sa v Podgorici na Univerzite Čierna Hora zišlo vyše 100 zástupcov partnerských univerzít na úvodnom podujatí druhej fázy projektu Ulysseus. Cieľom tohto podujatia bolo sumarizovať úspechy dosiahnuté v prvej fáze a zároveň pripraviť pôdu pre pokračovanie projektu na obdobie 2023 až 2027.

Cieľom podujatia bolo prostredníctvom reflexie, spoločných diskusií a strategických zasadnutí zabezpečiť súlad medzi súčasnými aj novými členskými univerzitami. Hlavným cieľom bolo posilniť víziu aliancie Ulysseus vytvoriť inkluzívnu európsku univerzitu zameranú na človeka pre občanov budúcnosti. Spoločný program bol doplnený prácou v paralelných sekciách tematicky venovaných jednotlivým oblastiam projektu.

Technická univerzita v Košiciach bola na podujatí zastúpená 9-člennou delegáciou pod vedením prorektora pre vzdelávanie, prof. Miroslava Kelemena.

V júli 2023 Európska komisia oznámila, že Ulysseus je jednou z európskych aliancií univerzít, ktoré boli vybraté na ďalšie 4 roky financovania s grantom vo výške 12,8 milióna EUR. Vďaka tomuto kroku naša Európska univerzita zvýrazní silné pôsobenie v oblasti vzdelávania, vedy a inovácií a zároveň podporí rôznorodosť, komplementaritu a multikulturalitu.

Pokračovanie pôsobenia umožní konsolidáciu programov a štruktúr vytvorených v prvej fáze projektu a rozvoj nových aktivít pre upevnenie pozície aliancie ako digitálnej aj teritoriálnej európskej univerzity.

Vďaka pokračovaniu projektu sa Ulysseus stane katalyzátorom zavádzania nových modelov, nástrojov a právnych rámcov, ktoré urýchlia transformáciu všetkých univerzít v Európe. Podpora zároveň znamená zelenú rozšíreniu aliancie na 8 partnerských univerzít. Ďalšia fáza projektu začala v novembri 2023 a končí v októbri 2027.

 

Európska univerzita Ulysseus

Víziou Európskej univerzity Ulysseus je do roku 2030 vytvoriť excelentne uznávanú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na ľudí a podporujúcu podnikavosť. Našou ambíciou je tak prispieť k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tým aj k budúcnosti Európy.

Európska univerzita Ulysseus, jedna z 50 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty  Ulysseus vznikol v roku 2020 a jej členmi sú Univerzita v  Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Nice, Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Innsbruck, Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Helsinki, Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Podgorica, Čierna Hora).

Ďalšie informácie o Európskej univerUlysseus: www.ulysseus.eu