V piatok 24. mája bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi Európskou univerzitou Ulysseus a vietnamskou Univerzitou v DaNangu. Pre Ulysseus znamená zmluva oficiálne otvorenie prvej, ázijskej, pobočky našej Európskej univerzity. Zmluvy nadväzuje na aktivity prepájania a spolupráce s Univerzitou v DaNangu, ktoré Ulysseus začal minulý rok, a je súčasťou aktivít projektu COMPASS.

V rámci aktuálnej fázy projektu Ulysseus budú nasledovať otvorenia ďalších dvoch pobočiek v iných regiónoch sveta.

Ďalšie informácie o podujatí, vrátane záznamu, sú k dispozícii na:
https://ulysseus.eu/events/online-opening-ceremony/

Projekt COMPASS

COMPASS je vlajkovou loďou programu Ulysseus R&I, takže jeho cieľom je stavať na tejto vízii vytvorením Ulysseus ako modelu excelentnosti pre transformáciu výskumu a inovácií v súlade so zdieľanou, integrovanou a dlhodobou spoločnou stratégiou aliancie, čím sa posilnia synergie. medzi Európskym výskumným priestorom a Európskym vzdelávacím priestorom. COMPASS bude podporovať rozvoj stratégií a konkrétnych akčných plánov s cieľom postaviť Ulysseus ako model inštitucionálnej transformácie na úrovni výskumu a inovácií. Prostredníctvom COMPASSu aliancia posilní svoju spoločnú dlhodobú víziu výskumu a inovácií s cieľom dosiahnuť systémový, štrukturálny a udržateľný vplyv na všetkých úrovniach zapojených inštitúcií.

Projekt COMPASS je financovaný z programu Horizont 2020.

Ďalšie informácie o projekte: https://www.ulysseus.eu/compass

Európska univerzita Ulysseus

Víziou Európskej univerzity Ulysseus je vytvoriť do roku 2030 excelentne uznávanú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na jednotlivca a podporujúcu podnikavosť. Našou ambíciou je tak prispieť k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tým aj k budúcnosti Európy.

Ulysseus, jedna z 50 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty. Európska univerzita Ulysseus vznikla v roku 2020 a jej súčasnými členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Nice, Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Innsbruck, Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Helsinki, Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Podgorica, Čierna Hora).

Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.

Ďalšie informácie o Európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu