Európska univerzita Ulysseus sa zaviazala k úzkej spolupráci vo všetkých dimenziách aktivít svojich partnerov, pričom spoločné výskumné a inovačné aktivity tvoria jadro našej stratégie. V rámci 2. fázy projektu plánujeme vytvoriť a podporovať spoločné výskumné a inovačné skupiny (Research & Innovation Groups – RIGs), ktoré majú za cieľ intenzívnejšie a koordinovanejšie realizovať spoločné výskumné a inovačné aktivity Ulysseus. RIGs budú podporované interným počiatočným financovaním pre výskumníkov (seed-funding), spoločnou projektovou kanceláriou Ulysseus a ďalšími podpornými nástrojmi a programami vyvinutými v rámci projektu. Agendu spoločných výskumných a inovačných skupín v rámci aliancie koordinuje práve TUKE v rámci pracovného balíka WP4 (Spoločný výskum). Tím WP4 v súčasnosti pracuje na návrhu stratégie a efektívnych procesov pre vytvorenie týchto RIGs, zohľadňujúc vedecké disciplíny a výzvy Ulysseus inovačných hubov.

V súlade s projektovým plánom sa podarilo 16. apríla 2024 úspešne realizovať pilotné úvodné stretnutie prvej Ulysseus výskumnej a inovačnej skupiny (zameranej na ekonomiku, najmä v téme inteligentných miest). Stretnutie zároveň znamenalo naplnenie jedného z dôležitých míľnikov projektu. Výskumná skupina odvtedy veľmi intenzívne pracuje na príprave prvej spoločnej aktivity: školenia pre mladých výskumníkov a doktorandov: letného inštitútu Exploring the X-Factor of a City, ktorý sa uskutoční v júli 2024 v Košiciach, pod záštitou RSAI (The Regional Science Association International). Toto podujatie je organizované ako súčasť aktivít Európskej univerzity Ulysseus – spolu s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) na ňom participujú Univerzita v Seville (USE), Univerzita Côte d’Azur (UniCA) a Univerzita v Janove (UniGE).

Program ponúka jedinečnú interaktívnu príležitosť získať nové poznatky a preskúmať X-faktor, ktorý zvyšuje pohodu v meste. 5-dňový program bude prebiehať prezenčne na TUKE, pričom počas jeho online časti (1-2 dni) v júni budú účastníkom poskytnuté informačné hárky a základné údaje, ako aj budú rozdelení do skupín podľa tém. Tento interaktívny program srdečne víta doktorandov a mladých výskumníkov, ktorí sa zaujímajú o skúmanie mestskej dynamiky a o zapojenie sa do inovatívnych metodológií a integrácie veľkých dát v dynamickom vzdelávacom prostredí.

Za týmto účelom bol spustený Ulysseus BIP pre približne 20 doktorandov. Na podujatí vystúpia aj vysokokvalitní hlavní rečníci a odborníci na rozvoj miest, ktorí poskytnú cenné poznatky a podnietia zaujímavé diskusie. Ulysseus budú aktívne zastupovať Pedro Palos (USE), Alessio Tei a Claudio Ferrari (obaja UNIGE), Paolo de Moura (UniCA) a Oto Hudec, Peter Džupka, Miriam Šebová, Lenka Maličká a Tomáš Želinský (TUKE). Všetky informácie nájdete na stránke podujatia https://summerinstitute.tuke.sk.

Hoci pilotné prvé stretnutie RIG pre ekonómiu sa konalo v apríli, projektový tím so zapojením všetkých ôsmich univerzitných partnerov nastavuje postup identifikácie, prepojenia a rozvoja spoločného výskumného potenciálu medzi výskumníkmi v rámci aliancie. Vďaka tomuto procesu budú následne vytvorené spoločné RIGs. Údaje zozbierané v tomto procese budú transformované do spoločnej online databázy prístupnej v reálnom čase, ktorá bude k dispozícii pre spoločné výskumné a inovačné aktivity Ulysseus. Celý proces vytvárania a činnosti RIGs v rámci Európskej univerzity Ulysseus vychádza zo Spoločnej agendy a stratégie výskumu a inovácií, ktorú Ulysseus vypracoval v rámci satelitného projektu COMPASS.

Európska univerzita Ulysseus

Víziou Európskej univerzity Ulysseus je do roku 2030 vytvoriť excelentne uznávanú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na jednotlivca a podporujúcu podnikavosť. Našou ambíciou je tak prispieť k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tým aj k budúcnosti Európy.

Ulysseus, jedna z 50 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty. Európska univerzita Ulysseus vznikla v roku 2020 a jej súčasnými členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Nice, Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Innsbruck, Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Helsinki, Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Podgorica, Čierna Hora).

Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.

Ďalšie informácie o Európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu