Európska komisia spustila 11. júla 2019 novú výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Horizont 2020. Hlavným cieľom tejto výzvy je vytvoriť európsku sieť centier excelentnosti v oblasti umelej inteligencie (AI) s cieľom posilniť spoluprácu v rámci európskej výskumnej komunity v oblasti umelej inteligencie a podporiť technologický pokrok v oblasti výskumu AI.

Cieľom iniciatívy je povzbudiť špičkové výskumné tímy v Európe, aby spojili svoje sily s cieľom riešiť hlavné vedecké a technologické výzvy a odstraňovať existujúce bariéry pri zavádzaní riešení založených na AI. Cieľom prvej časti výzvy je spojiť vedúcich výskumných pracovníkov do európskych sietí centier excelentnosti, ktoré budú pracovať na kľúčových témach AI. Druhá časť je zameraná na podporu koordinácie a výmeny medzi vybranými projektmi a ďalšími relevantnými iniciatívami.

Výzva má rozpočet 50 miliónov EUR a je otvorená do 13. novembra 2019.

Vychádza z nedávneho oznámenia Európskej komisie o investícii vo výške 20 miliónov EUR na vytvorenie online platformy AI4EU, ktorá umožňuje výmenu nástrojov a zdrojov umelej inteligencie v celej Európe. Výzva je v súlade s Európskou stratégiou v oblasti AI.

Viac informácií:

Zdroj: SLORD.sk

Článok prevzatý z innonews.blog