Aliancia Ulysseus organizovala v júli prvú letnú školu pre nepedagogických zamestnancov svojich partnerských univerzít. V prvom júlovom týždni (4. až 8. júla 2022) sa na pôde univerzity MCI | The Entrepreneurial School® v Innsbrucku (Rakúsku) stretli účastníci zo 6 partnerských univerzít. Technickú univerzitu v Košiciach (TUKE) zastupovali Marcela Fiľová (Fakulta umení), Hedviga Horváthová (Úsek zahraničných vzťahov a mobility), Zuzana Kunecová (Ekonomická fakulta), Monika Molnárová (Bezbariérové centrum). Našu účasť koordinovala Radka Čopková (Ekonomická fakulta). Ich účasť bola hradená vďaka mobilitnému programu Erasmus+.

Cieľom letnej školy bolo umožniť účastníkom spoznať Ulysseus ako európsku univerzitu pre občanov budúcnosti. Prvý a druhý deň podujatia bol venovaný téme Spoznajme Ulysseus. Pri tejto príležitosti Melania Rivers Rodriguez, generálna manažérka projektu, uviedla účastníkov do pozadia fungovania aliancie, priblížila históriu jej vzniku a jej pozíciu medzi ostatnými alianciami európskych univerzít. Účastníci mali možnosť sa oboznámiť s digitálnou stratégiou a diseminačnou stratégiou a zároveň sa podelili o svoje očakávania od aliancie, najmä vo vzťahu k ich pracovným oblastiam.

Tretí deň bol venovaný interkulturalizmu ako jednej zo silných stránok aliancie. Workshop umožnil účastníkom dozvedieť sa o rôznych kultúrnych rozmanitostiach v rámci aliancie a možnosti ako tento prvok využiť pri spoločnej práci. Osobitným momentom workshopu bolo medzinárodné zloženie skupiny, vďaka ktorému mohli účastníci ukázať rôzne príklady zo svojich krajín. Odborný program bol kombinovaný s team-buildingovými prvkami: spoločnou túrou zakončenú večerou na tradičnom rakúskom salaši a jogou na strešnej terase s krásnym výhľadom na pohorie Nordkette nad Innsbruckom.

Koncom týždňa diskutovali účastníci o výzvach a budúcich aktivitách aliancie a ako môžu oni, ako odborníci vo svojich pracovných oblastiach, môžu prispieť k ich riešeniu. Aliancia Ulysseus nesie vo svojej evolúcii jednu podstatnú dimenziu, a síce skutočnosť, že túto cestu vytvárame všetci spoločne.

Najdôležitejším zistením podujatia je fakt, že „Ulysseus je rôznorodá aliancia, ktorú formujeme a vytvárame spoločne, nie je to len projekt“, ako poznamenal jeden z účastníkov. Podujatie bolo prvým z mnohých, ktoré bude aliancie organizovať pre zamestnancov partnerských univerzít. Aliancia chce zamestnancom univerzít ponúknuť viac príležitostí na fyzický aj online kontakt a networking.

Aké dojmy majú z Letnej školy účastníčky za TUKE?

Marcela Fiľová (Fakulta umení):

„Najatraktívnejším momentom bolo umožniť aj nepedagogickým pracovníkom nadviazať kontakty. Nepedagogickí pracovníci členských univerzít v rámci Ulysseus prezentovali svoju prácu, zdieľali profesné skúsenosti, informácie a vedomosti, ktoré sa môžu využiť na rozvoj budúcich spoločných projektov v rámci Erasmus. V rámci voľnočasových aktivít (turistika, joga, večera) sme mali možnosť bližšie spoznať život, kultúru, tradície v Rakúsku. Nadviazali sme kontakt s kolegami a tak sme podporili budúcu spoluprácu.“

Hedviga Horváthová (Úsek zahraničných  vzťahov a mobility):

„Myslím, že cieľ, ktorý si aliancia Ulysseus stanovila, bol nadmieru splnený. Ako účastníci letnej školy sme vďaka rôznym aktivitám, cvičeniam a diskusiám mali možnosť hlbšie pochopiť celý koncept aliancie Ulysseus. Verím, že vďaka pozitívne naladenej atmosfére a fantastickým ľuďom, ktorí sa stretli počas tohto týždňa sa zbúrali pomyselné bariéry medzi jednotlivými univerzitami, čo určite bude viesť s mnohým spoluprácam a k budovaniu silnejšej a kreatívnejšej aliancie.“

Zuzana Kunecová (Ekonomická fakulta):

„Najatraktívnejším momentom bolo pre mňa to, keď sme sa všetci ako jednota snažili prísť na spoločné nápady a riešenia v rámci rôznych oblastí, ktoré by potrebovali zlepšenie. Okrem toho mali pre mňa veľký prínos aj diskusie a vzájomná výmena skúseností s kolegami z iných krajín.“

Monika Molnárová (Bezbariérové centrum):

„Zapojenie TUKE do aliancie Ulysseus môže pre nepedagogických zamestnancov priniesť jednotný prístup, spoluprácu, výmenu skúsenosti a zmenšenie rozdielov medzi jednotlivými univerzitami.“

O alianciiUlysseus

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Členmi aliancie sú Univerzita v  Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte dAzur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko).

Aliancia otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty.

Viac informácií o aliancii Ulysseus: www.ulysseus.eu