Tvorba nových obchodných modelov v odvetví reklama a marketing

Kedy?

Kde?

Lektori: O. Micháliková, K. Aujeský

Viac informácií a program v dokumente tu.

Pozývame vás na interaktívne podujatie, špecificky určené pre rozvoj podnikania v odvetví REKLAMA A MARKETING, ktorého cieľom je vniesť nový pohľad na fungovanie vašej podnikateľskej činnosti a prepojiť tak dve významné oblasti podnikateľského života „talent a biznis“. Zámerom podujatia je ponúknuť podnikavým ľuďom z oblasti reklamy a marketingu, ktorí chcú naštartovať alebo zefektívniť už existujúce podnikanie, možnosť osvojiť si zručnosti v tvorbe alebo rozšírení svojho obchodného modelu, a teda prispieť pozitívne k úspešnejšiemu presadeniu sa na trhu a k eliminácii chýb v podnikaní.