Informačný deň (ID) k výzve z projektu MIDIH

Kedy?

Kde?

UVP TECHNICOM organizuje pre záujemcov zo Slovenska a priľahlých krajín informačný deň k výzve pre malé a stredné podniky z oblasti IT. Informačný deň k 2. otvorenej výzve projektu MIDIH  je určený pre malé a stredné podniky z oblasti IT – primárne zamerané na CPS (Cyber Physical Systems) a IOT (Internet of Things) riešenia.

Aktívna firma sa v tejto výzve, svojím projektovým návrhom, môže uchádzať o grant vo výške až 60 000 EUR (predpokladaný čas trvania  úspešných projektov je 6 mesiacov).

Termín: 12. júla, 2019 od 10.00 do 12.00

Viac informácií o výzve: www.uvptechnicom.sk/vyzva-pre-msp-z-projektu-midih-financovanie-az-60-000-eur/

Viac o projekte: www.uvptechnicom.sk/projekty/

Stránka H2020 projektu: midih.eu