Projekt MIDIH (angl. Manufacturing Industry Digital Innovation Hubs), spolufinancovaný z programu Horizont 2020, vyhlásil výzvu pre malé a stredné podniky z oblasti IT – primárne zamerané na CPS (angl. Cyber Physical Systems) a IOT (angl. Internet of Things) riešenia.

UVP TECHNICOM v zastúpení TUKE je lokálnym koordinátorom projektuuvptechnicom.sk/projekty

 

Možnosť uchádzať sa o grant do: 6. augusta 2019

Výzva je zameraná na doplnkové funkcie realizované v rámci referenčnej MIDIH architektúry a na vykonávanie experimentov v oblastiach CPS/IOT. Experimenty musia pokrývať jeden z troch scenárov: Smart Factory, Smart Product alebo Smart Supply chain.

Experimenty s údajmi z oblasti CPS / IoT zahŕňajú tieto oblasti:

Technologické oblasti (ďalej v angl.):

  • Modeling and Simulation innovative HPC/Cloud applications for highly personalised Smart Products, Smart Factory and Smart Supply Chain
  • Smart Factory and Smart Product Digital Twin models alignment and validation via edge clouds distributed architectures
  • Advanced applications of AR / VR Technologies for Remote Training / Maintenance Operations (Smart Product and Smart Factory)
  • Machine Learning and Artificial Intelligence advanced applications in Smart Product, Smart Factory and Smart Supply Chains management and optimisation

Experimentálne oblasti (ďalej v angl.):

  • Integrating Additive Manufacturing into legacy production system for experiments with CPS / IOT production technologies.
  • Integrating CPS / IOT technologies to bridge factory automation and robotics
  • Integrating CPS / IOT discrete production technologies in Process Industry
  • Integrating CPS / IOT factory logistics technologies in internal/external logistic scenario

 

Viac informácií o výzve a možnosti zapojenia sa na https://midih.eu/opencall_2.php