Európska univerzita Ulysseus predstavila svojich členov na prvom virtuálnom veľtrhu mobility

Európska univerzita Ulysseus pripravila dňa 26.2. 2024 svoj prvý virtuálny veľtrh mobility (Ulysseus Mobility Fair), zameraný na predstavenie mobilitných príležitostí pre svojich študentov. Tento inovatívny druh podujatia vytvoril informačnú platformu pre študentov týkajúcu sa možností realizácie Erasmus+ mobility na ktorejkoľvek z univerzít aliancie.

Virtuálny veľtrh mobility Ulysseus poskytol každej partnerskej univerzite v aliancii príležitosť predstaviť svoju jedinečnú identitu, akademickú ponuku i samotný campus. Prostredníctvom zaujímavých prezentácií a virtuálnych prehliadok získali účastníci predstavu o mobilitných príležitostiach, ktoré ich čakajú na partnerských univerzitách v Európe.

Veľtrh pritiahol pozoruhodnú účasť, zúčastnilo sa ho 300 účastníkov z radov študentov z 8 krajín. Prostredníctvom podpory interkultúrnej výmeny a dialógu podujatie zdôraznilo transformačnú silu medzinárodnej spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Využitím interaktívneho panelu otázok a odpovedí sa účastníci priamo zapojili do komunikácie so zástupcami partnerských inštitúcií. 

Toto úspešné podujatie potvrdzuje záväzok aliancie Ulysseus podporovať mobilitu, diverzitu a vzájomné prepojenie v oblasti vzdelávania a je prvou zo série iniciatív zameraných na zvyšovanie povedomia o množstve zaujímavých študijných príležitostí, ktoré aliancia Ulysseus pre študentov predstavuje.

Účasť TUKE na veľtrhu organizačne podporil Úsek zahraničných vzťahov a mobility.

Ďalšie informácie o podujatí (vrátane linky na záznam z neho): https://ulysseus.eu/events/virtual-mobility-fair-2024.

Európska univerzita Ulysseus

Víziou Európskej univerzity Ulysseus je do roku 2030 vytvoriť excelentne uznávanú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na ľudí a podporujúcu podnikavosť. Našou ambíciou je tak prispieť k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tým aj k budúcnosti Európy.

Európska univerzita Ulysseus, jedna z 50 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty  Ulysseus vznikol v roku 2020 a jej členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Nice, Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Innsbruck, Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Helsinki, Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Podgorica, Čierna Hora).

Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.

Ďalšie informácie o Európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu

 

Ing. Natália Vašková, PhD.

Úsek zahraničných vzťahov a mobility

koordinátor Ulysseus WP7