V utorok, 29. marca 2022 prebehol webinár Digitalizácia v našom živote: multidisciplinárny prístup, ako súčasť série webinárov organizovaných inovačnými hubmi aliancie Ulysseus v rámci projektu COMPASS.

Webinár pripravil Inovačný hub pre digitalizáciu pri Technickej univerzite v Košiciach (UVP TECHNICOM. Panel odborníkov z našej univerzity uviedol sériu prezentácií vysvetľujúcich ako digitalizácia a digitálne technológie ovplyvňujú naše životy od zdravotníctva po oblasť umenia prispieva. Webinár sa tiež venoval potenciálu dát v oblasti nákupu a obstarávania novej generácie. Na reflektované témy, ktorými boli Dáta a ich potenciál pre obstarávanie novej generácie (Radoslav Delina), Digitálny dizajn a výroba v implantológii a tkanivovom inžinierstve (Radovan Hudák) a Umenie ako rozhranie – Komplexné umelecké projekty a jednotlivé úlohy v pozadí (Richard Kitta), nadviazala diskusia v paneli expertov z ďalších partnerských univerzít aliancie Ulysseus, na ktorej  sa aktívne podieľali Isabel Nepomucenová z Univerzity v Seville (Španielsko), Daniel Sieber z MCI Podnikateľskej školy v Innsbrucku (Rakúsku) a Gualtiero Volpe z Univerzity v Janove (Taliansko).

Expertný panel sa vyjadroval k skúsenostiam a aplikáciám open data princípov v ich krajinách, ako ovplyvňuje využitie dát zdravotnícky systém, bol predstavený projekt Digital Twin Lab  v MCI, ako môže lab riešiť reálne problémy praxe a v neposlednom rade boli diskutované ako môžu teórie a koncepty umenia inšpirovať a zavádzať technologické inovácie.

Webinár bol vysielaný naživo na platforme YouTube, moderoval ho Tomáš Pavlik a je možné si ho pozrieť na nasledovnej linke: https://www.youtube.com/watch?v=AFRstNgnDDc.

Ďalšie so série webinárov inovačných hubov aliancie Ulysseus je plánovaný v mesiaci apríl 2022 na témy súvisiace s umelou inteligenciou. Sledujte webstránku www.ulysseus.eu.

Archív predošlých webinárov inovačných hubov

Nové nápady pre starý problém starnutia

(New Ideas for the Age-old Problem of Aging)

22. február 2022, Inovačný hub pre starnutie a well-being pri Univerzite v Côte d’Azur

Linka: https://www.youtube.com/watch?v=VjSGo67KcuM

Nové riešenia pre podporu prístupnosti a inkluzívnosti v kultúrnom dedičstve

(Introducing New Solutions for Boosting Accessibility and Inclusiveness in Cultural Heritage)

18. január 2022, Inovačný hub pre umenie, turizmus a kultúrne a prírodné dedičstvo pri Univerzite v Janove

Linka: https://www.youtube.com/watch?v=EUUcEU_9VK0

Obehová ekonomika a príležitosti pre Zelenú dohodu

(Circular Economy and Opportunities for the Green Deal)

29. november 2021, Inovačný hub pre potravinárstvo, biotechnológie a obehovú ekonomiku pri MCI Podnikateľská škola v Innsbrucku

Linka: https://www.youtube.com/watch?v=aPHZPA2vyc0

 

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 aliancií európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za svoje univerzity budúcnosti. Ulysseus chce vytvoriť medzinárodnú, svetu otvorenú univerzitu zameranú na potreby jednotlivca a podporu podnikateľského prostredia, ktorá bude formovať budúcnosť Európy. Zároveň chce modernizovať a otvoriť zapojené univerzity (vytvorením dlhotrvajúceho teritoriálneho a digitálneho inovačného ekosystému aliancie Ulysseus), znížiť rozdiely v kompetenciách (kombináciou inovatívneho učenia a vzdelávacích aktivít), podporovať model univerzity otvorenej svetu (kombináciou fyzických a virtuálnych mobilít študentov, učiteľov a výskumníkov), prispieť k rozvoju regiónov (flexibilnými európskymi spoločnými programami zameranými na študentov a prepojených s výskumnými aktivitami) a posilniť znalosti a praktizovanie európskych hodnôt.

Členmi aliancie sú Univerzita v  Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, MCI | Podnikateľská škola (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko), ktoré spolu zahŕňajú vyše 160 tis. študentov, 8 500 akademických a výskumných zamestnancov a vyše 1000 výskumných tímov.

Ďalšie informácie o aliancii Ulysseus: www.ulysseus.eu