Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania (EAST) / Zmluva č. 1594/2021

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefanikova 15, 811 05 BratislavaPríjemca: Technická univerzita v Košiciach (UVP TECHNICOM)Celkové trvanie projektu: 1.1. – 31.3.2022Dotácia projektu:      47 158...