Financovanie

Výzvy v oblasti energetiky

Európska komisia vyhlásila nové výzvy na podporu inovácií v oblasti energetiky v rámci bloku výziev pod názvom Udržateľné, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energie HORIZON-CL5-2022-D3-02. Zapojením sa do výziev majú žiadatelia možnosť získať pre svoje projekty...

Výzva H2022 – AMULET

Výzva H2022 – AMULET

Hľadajú sa MSP na vývoj ľahkých materiálov pre automobilový, letecký a kozmický priemysel, energetiku a stavebníctvo. AMULET 1. otvorená výzva: príležitosti pre MSP pôsobiace v automobilovom, energetickom, stavebnom, leteckom a kozmickom sektore. Projekt...