Výzva EIT RawMaterials Booster

EIT RawMaterials Booster ponúka firmám na rozvoj podnikania financie do 200 tisíc eur a celosvetovú partnerskú sieť. Ide o výzvu pre startupy a MSP s udržateľnými riešeniami pre obehovú ekonomiku a s dôrazom na široký tematický záber hodnotového reťazca nerastných surovín. Termín uzávierky je 5. júna.

Čo získam?

Úspešní žiadatelia získajú finančnú podporu až do výšky 200 tisíc eur, individuálne podnikateľské služby a prístup do celosvetovej partnerskej siete EIT RawMaterials.

Čo bude podporené?

  • Urýchlenie technologického vývoja a priblíženie riešenia k trhu
  • Vstup na trh
  • Diverzifikáciu produktového portfólia

Termín uzávierky

Najbližšia uzávierka prihlášok je 5. júna 2023.

V prípade otázok alebo potreby konzultácie kontaktujte een@uvptechnicom.sk.