Výzva EIT Digital: Innovation Factory 2023

Pokročilejší hráči na trhu deep-tech si môžu prísť na svoje v aktuálnej výzve inovačnej komunity EIT Digital s názvom Innovation Factory 2023. Táto výzva sa zameriava na podnikateľské tímy, ktoré plánujú počas 6 mesiacov spustiť alebo podporiť deep-tech podnik. EIT ti na to prispeje sumou maximálne 400 tisíc eur pričom sa treba podieľať aspoň 50 percentným spolufinancovaním. Táto možnosť je aktuálna až do novembra, ale prvý termín je stanovený na polovicu mája.

Kto môže získať grant?

  • podnik, ktorý je registrovaný v krajinách EÚ a asociovaných krajinách,
  • projektový návrh musí zahŕňať najmenej dvoch partnerov z aspoň dvoch krajín (najviac 4 partneri),
  • žiadateľ musí byť partnerom alebo požiadať o partnerstvo EIT Digital v čase podania projektu.

 

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva pre rok 2023 sa  vychádza z inovačnej stratégie EIT Digital Strategic Innovation Agenda 2022-2024, v ktorej bolo zadefinovaných 5 strategických oblastí:

  • Digital Tech,
  • Digital Industry,
  • Digital Cities,
  • Digital Wellbeing a
  • Digital Finance.

Realizácia projektu by nemala trvať dlhšie ako 6 mesiacov.

 

Čo môžem získať?

Na projekt môžete získať maximálne 400 000 eur a celkovo je vo výzve k dispozícii 2,5 milióna eur.
Treba počítať so spolufinancovaním vo výške aspoň 50 %. Ďalšou podmienkou je, že návrh vlastného kapitálu EIT Digital od podniku, ktorý sa má posilniť, je vyšší ako 2 %.

 

Ako a dokedy požiadať?

Projektovú žiadosť podáte elektronicky cez systém EIT Digital. Prvý termín uzávierky výzvy je stanovený na 15. mája 2023 o 17:00 hod. 

Ďalší termín, do ktorého môžeš svoju žiadosť podať je ešte 13. novembra 2023 o 17:00 hod.

 

Dôležité odkazy

 

Obsah pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk