Malý grant pre sociálne podniky na prípravu inovácie a akcelerácie

Európska iniciatíva SocialTech4EU ponúka sociálnym podnikom možnosť získať finančný príspevok vo výške 3 tisíc eur na absolvovanie tréningu. Ten by mal smerovať k príprave na škálovanie firmy podporou akcelerácie a inovácií. V ďalšej fáze podnik môže získať dodatočné financovanie až do 35 tisíc eur. Výzva je otvorená do 12. apríla.

Kto môže získať grant?

Ak chcete požiadať o grant z výzvy SocialTech4EU, musíte splniť nasledovné:

 • mať právnu formu,
 • byť sociálnym podnikom (podľa definície Európskej komisie) alebo
 • byť starupom so sociálnym dopadom,
 • byť startupom alebo malým a stredným podnikom (nadácie, asociácie, s.r.o, atď. – pozrite si príručku pre žiadateľa),
 • podnik zriadený v EÚ,
 • žiada sa ako osobitná organizácia, nie ako klaster a podobne,
 • nemáte konflikt s ostatnými partnermi v projekte.

 

Na aké aktivity dostanem grant?

Grant bude určený na nákup služieb súvisiacich s odbornou prípravou v oblastiach:

 • IKT,
 • vznikajúce technológie pre sociálnu ekonomiku,
 • otvorené inovácie,
 • obchodná administratíva,
 • marketing a predaj.

 

Čo môžete získať?

V tejto prvej fáze získajú vybrané podniky príspevok na tréning vo výške 3 tisíc eur.

Po absolvovaní tréningu bude mať podnik možnosť požiadať o ďalšie financovanie:

 • na inováciu – do 20 tisíc eur pre podnik (vybraných bude 20 podnikov)
 • na akceleráciu – do 35 tisíc eur pre podnik (vybraných bude 10 podnikov)

 

Ako a dokedy požiadať?

O grant môžeš požiadať cez elektronický formulár najneskôr do 12. apríla 2023 do 17:00 hod.

 

Dôležité odkazy

 

Obsah pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk