Výzva na podporu prípravy projektov typu Horizont

Očakávaná výzva, ktorá ponúka slovenským podnikom a nepodnikateľským výskumným organizáciám možnosť získať náhradu nákladov na prípravu projektov typu Horizont Európa a EIT, bola otvorená koncom apríla. Organizácia tak môže získať niekoľko tisíc eur výmenou za vyplnenie niekoľkých nenáročných formulárov. Nezáleží pritom, či bol projekt schválený alebo nie. Táto možnosť je aktuálna do roku 2025 alebo do vyčerpania podpory.

 

Kto môže získať grant?

O podporu prípravy projektov z tejto výzvy si môžu požiadať:

  • podniky,
  • nepodnikateľské výskumné organizácie.

Konkrétnejšiu definíciu oprávnených žiadateľov je možné nájsť priamo vo výzve (dokument nižšie).

Na aké aktivity dostanem grant?

Podpora týka prípadov, kedy od 1. februára 2020 do 31. októbra 2025 bol organizáciou podaný projekt typu Horizont Európa alebo EIT a tento projekt získal aspoň 50 % bodového hodnotenia. Nezáleží, či bol projekt financovaný alebo nie. Týka sa to aj prípadov, že sa organizácia na projekte podieľala iba ako partner.

Čo môžem získať?

Získať je možné podporu do výšky 8 tisíc eur (na jeden projekt), podľa toho, ako dobre bol projekt hodnotený a tiež podľa role organizácie v projekte, konkrétne takto:

  • Koordinátor projektu4 tisíc eur za minimálne 50 % bodov, 8 tisíc eur za prahové hodnotenie (tzv. Threshold a všetko nad touto hranicou)
  • Partner v projekte2 tisíc eur za minimálne 50 % bodov, 4 tisíc eur za prahové hodnotenie

 

Na výzvu je k dispozícii 7,27 milióna eur.

Každý projekt Horizont, ktorý organizácia podáva, prechádza hodnotením a vo finále obdrží hodnotiaci formulár (Summary report). To, koľko bodov si projekt získal, sa je uvedené v tomto formulári. Ak ste takýto formulár neobdržali, požiadajte koordinátora o zaslanie.

Treshold je hranica úspešného projektu (10b), čo však neznamená, že projekt musí byť financovaný. 50 % spravidla predstavuje 7,5b z celkového počtu 15b.

 

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o podporu prípravy projektov sa podáva cez Informačný systém Plánu obnovy (ISPO). Výzva je dlhodobo otvorená do 31. októbra 2025 alebo do vyčerpania rozpočtu.

Dôležité odkazy

V prípade potreby konzultácie nás kedykoľvek kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.

 

Obsah pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk