Výzva EIT Manufacturing zafinancuje inovatívne riešenia v oblasti výroby

Akákoľvek organizácia, ktorá sa zaoberá oblasťou výroby a snaží sa inovovať, sa môže zapojiť do otvorenej výzvy EIT Manufacturing na rok 2024. Do tejto schémy sa podávajú konzorciálne projekty spolu s partnermi. Grant, ktorý môžeš na projekt získať sa pohybuje od 600 tisíc do 800 tisíc eur. Výzva sa uzavrie 19. júna a výsledky sa dozvieš do augusta.

 

Kto môže získať grant?

Do výzvy EIT Manufacturing sa môže zapojiť a o financie požiadať akákoľvek právnická osoba, dokonca bez geografického obmedzenia.

EIT Manufacturing je však organizácia, ktorá funguje na báze členstva a členovia platia ročné poplatky. V čase podávania projektového návrhu však nemusíte byť členom. V prípade, že váš projektový návrh bude schválený, budeš požiadaný, aby si si vybral jeden z modelov členstva.

Na aké aktivity dostanem grant?

V rámci výzvy sa budú vyberať na financovanie také inovačné aktivity, ktoré budú súčasťou Business plánu EIT Manufacturing na roky 2023 až 2025. Tie sú rozdelené do troch tém:

  • Téma 1: Optimalizácia výrobných procesov a zvyšovanie efektívnosti zdrojov prostredníctvom digitálnych riešení
  • Téma 2: Sociálne udržateľná a na človeka orientovaná výroba
  • Téma 3: Environmentálne udržateľná výroba prostredníctvom obehových obchodných modelov a nových technológií

Konzorcium musí podať v projekte také riešenie, ktoré dosahuje na začiatku riešenia projektu minimálne TRL7 pre 12-mesačné projekty a TRL6 pre 24-mesačné projekty. Cieľom projektov je dosiahnutie TRL8 a vyššie.

Čo môžem získať?

Na túto výzvu je pre všetkých úspešných žiadateľov k dispozícii 5,5 milióna eur.

Na svoj projektový návrh môžeš získať od 600 tisíc eur do 800 tisíc eur (podľa toho, či predložíš 12-mesačný alebo 24-mesačný projekt).

V prípade 12-mesačných projektov, EIT Manufacturing poskytne 70 % rozpočtu projektu. Pri 24-mesačných projektoch je to 30 % rozpočtu.

Ako a dokedy požiadať?

Výzva je práve otvorená. Návrh môžeš už iniciovať, pripravovať a predložiť prostredníctvom online nástroja na predkladanie návrhov od 18. apríla 2023 do 19. júna 2023 do 17:00 hod. Keďže ide o konzorciálne projekty, komunikácia s partnermi a príprava projektu môže zabrať istý čas.

Dôležité odkazy

V prípade potreby konzultácie nás kedykoľvek kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.

 

Obsah pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk