50-tisícová príležitosť pre startupy z oblasti GreenTech

Výzva SynergistEIC je kaskádovou výzvou, ktorá má podniky a ich technológiu pripraviť na ďalšie financovanie známeho nástroja EIC. Startupy a malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti klimatických a čistých technológií, obehového hospodárstva alebo agro odvetvia sa môžu uchádzať o grant vo výške 50-tisíc eur práve na zdokonalenie svojich riešení či obchodných modelov. Táto možnosť bude aktuálna do 14. júna.

 

Kto môže získať grant?

Do tejto výzvy sa môžu zapojiť startupy s právnou formou, resp. malé a stredné podniky a podniky so strednou kapitalizáciou.

Rozlišujú sa dve kategórie žiadateľov podľa toho, či podnik žiadal grant z EIC alebo nie. V každom prípade, obe skupiny sú oprávnené zapojiť sa do výzvy, avšak podmienky sa mierne líšia. Viac informácií nájdeš v znení výzvy (nižšie je odkaz).

Miernu výhodu budú mať podniky z Widening krajín, kde patrí aj Slovensko. Podniky by mali pôsobiť v digitálnych a deeptech témach – inováciách s významným vedeckým pokrokom alebo high-tech inováciách digitálnej agendy GreenTech).

Na aké aktivity dostanem grant?

Aktivity by mali byť zamerané na inovatívne riešenia v oblasti klimatických technológií, čistých technológií, obehového hospodárstva a agro odvetvia.

V prípade kategórie žiadateľov, ktorí žiadali EIC grant, by aktivity mali byť zamerané na:

 • ďalší vývoj produktu vedúci k dosiahnutiu vyššej úrovne TRL,
 • zlepšenie technológie na uspokojenie potrieb trhu,
 • náklady na marketing a značku,
 • zvýšenie efektivity predaja,
 • vylepšenie cenového modelu,
 • štúdie uskutočniteľnosti a trhu,
 • rastové hackerské experimenty, ako napríklad experimentovanie s novými produktmi a službami ako novými zdrojmi príjmov,
 • zapojenie koncových používateľov a testerov do procesu vývoja produktu.

 

Ak nie ste žiadateľ grantu EIC, potom vaše aktivity by mali byť zamerané na zvýšenie pripravenosti trhu produktov alebo služieb s potenciálom uchádzať sa o EIC Accelerator. To sa dá dosiahnuť prostredníctvom:

 • ďalšieho vývoja produktu vedúceho k dosiahnutiu vyššej úrovne TRL,
 • získavania údajov o trhu, ktoré by zlepšili stratégiu komercializácie,
 • zapojenie koncových používateľov, ako sú priemyselné siete a podobne,
 • marketingové a predajné služby,
 • prístupu k špecializovaným poradenským službám EIC Accelerator.

 

Čo môžem získať?

Program SynergistEIC vám v prípade úspešnej žiadosti, prinesie tieto výhody:

 • sub-grant vo výške 50 tisíc eur na dosiahnutie a rozvoj KPI projektu,
 • prístup k službám súvisiacich s rastom, mentoring a účasť na podujatiach,
 • prepojenie s priemyselnými spoločnosťami a organizáciami,
 • podpora v procese fundraisingu a intra pre investorov,
 • podpora pri pochopení financovania EÚ a verejného obstarávania,
 • celkovo propagácia tvojho startupu.

Podniky, ktoré budú vybrané sa zároveň pustia do 6-mesačného digitálneho a deeptech programu s využitím najpotrebnejších služieb, ktoré zabezpečia rast, vplyv a cezhraničné prepojenia.

 

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť podatej prostredníctvom platformy F6S (výzva SynergistEIC – Open Call 1) najneskôr do 14. júna 2023 do 17:00 hod. K žiadosti podávate technickú prílohu (projekt) a tiež 3-minútový video pitch.

Dôležité odkazy

V prípade potreby konzultácie nás kedykoľvek kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.

 

Obsah pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk